• 03 56 33 202
  • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
  • SUBVENCIONIRANA PREHRANA

    Spoštovani starši!

    Z novim šolskim letom bo potrebno obnoviti vloge za subvencionirano prehrano. Za subvencioniranje cene malice oziroma kosila v šolskem letu 2013/14 se tako kot do sedaj obrnite na Center za socialno delo Trbovlje (obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). Vlogo oddajte že v avgustu, saj bo le tako pričela veljati že s prvim šolskim dnem (sicer učencem pripada subvencija šele dan po tem, ko center za socialno delo prejme vašo vlogo).