• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • UNICEF in otrokove pravice

  V šolskem letu 2014/2015 smo se pedagoški delavci na Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje odločili za aktivno sodelovanje z UNICEF-om, ki letošnjo tematiko namenja 25. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, konkretno otrokom na kriznih žariščih in njihovim pravicam.
  Ker je osnovna naloga UNICEF-a izvajanje programa izobraževanja za razvoj in vsem, tudi našim otrokom, posreduje znanja s področja človekovih, predvsem pa otrokovih pravic, solidarnosti, nediskriminacije, okoljske problematike, revščine in socialne izključenosti, smo se odločili za izvedbo različnih dejavnosti, s katerimi bi krepili humanost in humanitarnost ter spodbujali  aktivno udeležbo trboveljskih otrok pri ozaveščanju o kršenju temeljnih otrokovih pravic.
  3. novembra 2014 so prišle na šolo UNICEF-ove prostovoljke, ki so izvajale delavnice pri prvošolcih, petošolcih in osmošolcih. Učenci so med igro in vodenim razgovorom spoznavali Sirijo, zgodbe sirskih otrok in kršitve njihovih pravic; 21. novembra 2014 pa smo izvajali delavnico s sedmošolci. Učenci so prisluhnili zgodbi o trinajstletni Mary s Filipinov, ki z družino živi na ulici in ne hodi v šolo, si ogledali film (http://www.unicef.org/philippines/reallives) in primerjali pravice otrok po svetu.
  Med delavnico, kjer se je prepletalo delo v slovenskem in angleškem jeziku, so se teme medpredmetno prepletale, krepila se je zavest o humanitarnosti. Otrokom smo skušali predstaviti osnovno misel: vsi otroci sveta imajo pravico do osnovnih dobrin, miru in izobrazbe. Noben politični sistem, nobena korporacija in noben posameznik jim te pravice ne sme odvzeti. Za to se moramo zavzemati vsi ljudje tega sveta.
  Če smo s sliko in besedo otroke pripravili do razmišljanja o tej problematiki, smo prestavili kamenček na njihovi poti razvoja v zrele in odgovorne prebivalce sveta.