• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Popestrimo šolo 2014/2015

  Sklad-kadri_sekundarna_izvedba_1 LOGOTIP-ESS-SLO MIZS_slo

   

  OŠ Tončke Čeč Trbovlje nas je prijazno povabila kot partnerje k izvajanju projekta Popestrimo šolo 2014/2015, ki ga sofinancirajo MIZŠ, Javni sklad RS za razvoj kadrov in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  Raznolike aktivnosti so za učence zanimive in uporabne. Poleg nudenja individualne učne pomoči nekaterim učencem, debatiranja pri aktivnosti Pro et Contra in spoznavanja novih tehnologij (pri dejavnosti IKT), so se učenci tudi spoznavali s poklici pri dejavnosti Kariernik.
  Tri pomladne sobote (18. april, 25. april in 9. maj 2015) pa se lahko zainteresirani učenci učijo tehnik učenja. Aktivnost Učiti ali naučiti? To je zdaj vprašanje je namenjena učencem zadnje triade (7., 8. in 9. razreda).
  Dodatna podaktivnost z naslovom Naša mala hišica se izvaja, pri tej dejavnosti se učenci spoznavajo z uporabnostjo matematičnega znanja v vsakdanjem življenju. Tudi ta dejavnost poteka na naši šoli, in sicer ob sobotah dopoldan.
  V juniju pa oričenjamo z novo podaktivnostjo z naslovom Dober konflikt. Udeleženci se bodo z igro vlog naučili prevzemati odgovornost in upoštevati pravice drugih v določenih konfliktnih situacijah. Spoznali bodo kako delujejo v konfliktnh situacijah in poskušali reševati aktualne konflikte. Aktivnost je namenjena učencem drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Dejavnost bo potekala 2., 10., 11., 12. in 16. junija 2015 na naši šoli.
  Prijavnice lahko zainteresirani učenci dobijo v tajništvu šole.
  Učenci prvih štirih razredov pa so tudi vabljeni, da se vključijo v počitniške dejavnosti, ki bodo potekale v okviru projekta, izvajale pa se bodo na OŠ Tončke Čeč. Prijavnice so že na voljo!
  Popestrimo si pomladne dni – popestrimo šolo 2014/2015!

  Vabljeni!