• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Obvestilo o subvenciji prehrane

  S 1. 1. 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Po novem pripada subvencija za kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana znaša (v odločbi o otroškem dodatku):

  • do 18% neto povprečne plače se subvencionira celotna cena kosila,
  • nad 18% in do 30% neto povprečne plače pripada subvencija v višini 70% cene kosila,
  • nad 30% in do 36% neto povprečne plače pripada subvencija v višini 40% cene kosila.

  Upravičencem, ki že imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku in naročeno kosilo v šoli, ni potrebno ničesar vlagati.