• 03 56 33 202
  • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
  • Stanje prijav za vpis v srednje šole

    8. aprila 2016 je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izšla objava o stanju prijavljenih za določene programe srednje šole. Pri programih, kjer je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, lahko pričakujete omejitev vpisa. Do 26. aprila 2016 je še možen prenos prijave iz srednje šole, kjer jo imate sedaj, na drugo srednjo šolo ali v drug program na isti šoli, če menite, da je to za vas ustrezneje in si boste na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Pred takim ukrepanjem se posvetujte s starši in svetovalnimi delavci. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. O morebitnih omejitvah oz. povečanju obsega razpisa za vpis boste kandidati seznanjeni v drugi polovici maja oziroma najkasneje do 6. junija 2016, ko boste prejeli obvestila o omejitvi vpisa. Stanje prijav na dan 8. 4. 2016 lahko prenesete tu (prenesi).