• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Štipendije za deficitarne poklice

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je ….. (beri dalje) konec januarja 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.
  Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
  Podelilo se bo 1000 štipendij. Štipendija znaša 100 EUR mesečno.
  V razpisu za šolsko/študijsko leto 2017/2018 bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki se bodo vpisali v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov:
  –       kamnosek/kamnosekinja,
  –       mehatronik operater/operaterka,
  –       izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
  –       instalater/instalaterka strojnih instalacij,
  –       oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
  –       elektrikar/električarka,
  –       avtokaroserist/avtokaroseristka,
  –       pek/pekarka,
  –       slaščičar/slaščičarka,
  –       mesar/mesarka,
  –       tapetnik/tapetničarka,
  –       mizar/mizarka,
  –       zidar/zidarka,
  –       klepar-krovec/kleparka-krovka,
  –       izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje,
  –       tesar/tesarka,
  –       slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka,-črkoslikarka,
  –       pečar/pečarka,
  –       gozdar/gozdarka,
  –       dimnikar/dimnikarka.
  Dvojezični izobraževalni programi:
  –       samoupravna narodna skupnost italijanske narodne skupnosti:
  ekonomski tehnik/ekonomska tehnica,
  –       samoupravna narodna skupnost madžarske narodne skupnosti:
  mehatronik operater/operaterka, strojni tehnik/strojna tehnica, kemijski tehnik/kemijska tehnica.
  Glede na predhodne razpise, ko je bilo glede podeljevanja štipendij za deficitarne poklice kar nekaj nejasnosti, je potrebno izpostaviti nekaj pojasnil:
  –       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  –       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  –       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  –       v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.
  Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/ oz. na telefonski številki 01 434 15 77.