• 03 56 33 202
  • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
  • Glasbena šola namesto izbirnih predmetov

    Učenci 3. VIO (7., 8., 9. razred) lahko v skladu z 17. členom ZOŠ izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. V skladu z 52. členom ZOŠ pa je učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
    Obveščamo starše, katerih otroci bodo delno ali v celoti uveljavljali glasbeno šolo namesto obveznih izbornih predmetov, da morajo na našo šolo pred pričetkom pouka v šolskem letu 2019/2020 dostaviti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnm programom.