• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Pa bomo spet vsi skupaj! Od 3.6.2020 dalje….

  Spoštovani starši oz. skrbniki – novosti po 3. juniju 2020

   Gremo v šolo! Še zadnji oddelki (6., 7. in 8. razred) prihajajo 3. junija 2020 k pouku. Skoraj vse bo potekalo po starem “voznem redu”, le nekaj časa se bomo še držali preventivnih zdravstvenih ukrepov.

  Učenci se vračajo v šolo, da bi krepili svoje socialne kompetence, popravili slabše ocene in uspešno ter zdravo končali šolsko leto 2019/2020.

  Da bi bilo naše sobivanje v šoli čim lažje, vas spomnimo:

  1. V šole se 3. 6. 2020 vračajo še učenci 6., 7 in 8. razreda. Pouk poteka v oddelčnih skupnostih, pouk po urniku kot pred zaprtjem šol in v matičnih učilnicah.
  2. V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola pridobiti podpisano Izjavo staršev pred prvim vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja covid-19. Če je doma ne morete natisniti, bo dostopna pred vstopim v šolo, kjer jo boste starši lahko podpisali.

  V prostore šole NE vstopajo starši, skrbniki, drugi sorodniki učencev, prodajalci ali druge osebe – razen po posebnem dogovoru z vodstvom šole.

  1. PRIHOD VŠOLO: 8.20, vhod izključno skozi vrata zasilnega izhoda na dvorišču za šolo; učenci, starejši od 12 let ob vstopu v šolo nosijo masko, in sicer DO matične učilnice:

  -5. B matična učilnica: učilnica 5. B DO 11.50, nato v učilnici SLJ 2 (obe v pritličju šole),

  -6. A matična učilnica: SLJ 1 v 1. nadstropju šole,

  -7. A matična učilnica zgodovina v 1. nadstropju šole,

  -7. B matična učilnica matematika 2 v pritličju šole,

  -8. A matična učilnica matematika 1 v pritličju šole.

  -9. A matična učilnica v učilnici angleščina v 1. nadstropju šole,

  -9. B matična učilnica: učilnica naravoslovje v 1. nadstropju šole.

  Vsi učenci šole celo dopoldne ostajajo v imenovanih učilnicah.

  Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Vožnje s šolskimi avtobusi bodo potekale po ustaljenem voznem redu, pri vožnji pa morajo otroci (in šofer) upoštevati preventivne varnostne ukrepe (higiena rok, higiena kihanja in kašljanja, nošenje maske, varnostna razdalja itd.).

  1. GIBANJE PO ŠOLI: učenci in zaposleni se gibljejo v označenih smereh, se ne združujejo, ohranjajo predlagano varnostno razdaljo, starejši od 12 let nosijo maske izven matične učilnice.

  Učenci se NE preobuvajo v copate za pouk v učilnici. Upoštevajo navodila dopolnjenih/prilagojenih pravil šolskega reda.

  Če bo potekal pouk v šolski telovadnici, bodo naknadno obveščeni.

  Prosimo, da čim prej izpraznijo šolske omarice in odnesejo stvari, ki so še v njih, domov. Ključe vrnejo razredničarkam.

  1. Za MASKE poskrbijo učenci (oz. starši) sami, predlagamo maske za večkratno uporabo (ki se perejo), izjemoma lahko masko nadomestijo s šalom ali drugo vrsto oblačila, s katerim prekrijejo področje nosu in ust.

   

  1. ŠOLKA PREHRANA bo organizirana v skladu s (“predkoronskimi”) prijavami na prehrano. Če otroci ne bodo imeli šolske prehrane, jo nujno ODJAVITE do torka, 2. 6. 2020 do 10. ure (v tajništvo šole 03 56 33 202). Malice bodo postrežene enoporcijsko; kosilo bo potekalo nujno po zapisanem urniku v posebej določenih prostorih.

   

  1. OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 3. 6. 2020 DALJE:

  – pouk vseh oddelkov bo celo dopoldne potekal v istem prostoru, učenci ne bodo prehajali iz prostora v prostor in se bodo čim manj združevali;

  – izbirni predmeti potekajo po starih urnikih, razen NPH; SPH in TVZ-o urniku bodo učenci naknadno obveščeni;

  – dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč, svetovalne storitve bodo potekale kot v dneh pred zaprtjem šol (po starih urnikih),

  – izobraževanje na daljavo s 3. 6. 2020 ne poteka več, zato morajo otroci priti v šolo. Za opravičene daljše izostanke morajo prinesti zdravniško opravičilo;

  – učenci smejo odnesti učna gradiva domov, vendar naj jih uporabljajo premišljeno: doma umijejo/razkužijo roke po uporabi, jih imajo na istem mestu (ne prestavljajo po stanovanju), se jih ne dotikajo druge osebe v istem gospodinjstvu ipd.

  1. ŠOLSKA KNJIŽNICA

  V tem šolskem letu si knjig ne bo več mogoče izposoditi iz šolske knjižnice. Nujno pa morajo učenci vrniti vse knjige, ki so si jih izposodili iz šolske knjižnice.

  Ker bodo morali vrniti tudi knjige iz učbeniškega sklada, vas vljudno prosimo, da jih letos še posebej pregledate in uredite (očistite, preverite ovitke, odstranite nalepke z imeni in priimki otrok).

  1. ODHOD DOMOV:

  Učenci za izhod iz šole uporabljajo glavni vhod (velika lesena vrata). Pri izstopu upoštevajo varnostno razdaljo. Se NE zadržujejo pred ali za šolo.

   Vzgojno-izobraževalno delo s 3. junijem 2020 ne poteka več v obliki izobraževanja na daljavo. Zato se vsi učenci vračajo v šolo in delo poteka naprej kot pred 16. marcem 2020, vendar s povečano skrbjo za higieno, način druženja in komuniciranja, zdravje vsakega posameznika in cele skupnosti, ki jo tvorimo v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica