• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svetovalna služba

  Svetovalna služba

  Svetovalna služba proučuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, nudi pomoč učiteljem pri sistematičnem spremljanju učencev, pomaga posameznim učencem, staršem in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov, svetuje pri izbiri in vpisu učencev v srednje šole. Vodi postopke v zvezi z evidentiranjem nadarjenih in otrok s posebnimi potrebami, usklajuje delo strokovnih skupin, ki se s temi otroki ukvarjajo ter vodi evalvacijo obravnav tekh otrok; sodeluje z ustreznimi službami izven šole, ki so vključene v delo z učenci. Izvaja priprave na vpis in izvede vpis v prvi razred. Izvaja druge potrebne naloge oziroma naloge po navodilu vodstva šole.

  Poleg svetovalnega dela izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči učencem s primanjkljaji na različnih področjih in opravlja svetovalne storitve.

  V šolskem letu 2018/2019 delo šolske svetovalne delavke opravlja Andreja Parežnik. 

  Kontakt: 03 56 33 207 ali andreja.pareznik@guest.arnes.si