• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Učiteljski zbor

  RAZREDNIKI, šolsko leto 2018/2019:
  1. Mojca Mahkovic, učiteljica razrednega pouka, razredničarka 1. A
  2. Barbka Borštnar, učiteljica razrednega pouka, razredničarka  2. A
  3. Jelka Sladič, učiteljica razrednega pouka, razredničarka 2 . B
  4. Simona Božič, učiteljica razrednega pouka, razredničarka 3. A
  5. Katja Alauf, učiteljica razrednega pouka, razredničarka 4. A
  6. Alenka Ramšak, učiteljica razrednega pouka, razredničarka 4.  B
  7. Nina Magister, učiteljica razrednega pouka, razredničarka 5. A
  8. Tina Trugar, učiteljica razrednega pouka, razredničarka 5. B
  9. Jasna Drnovšek, učiteljica slovenščine, razredničarka 6. A
  10. Biserka Rotar, učiteljica geografije in DKE, razredničarka 6. B
  11. Jožica Rovšek, učiteljica matematike in fizike, razredničarka 7. A
  12. Ajda Klanšek Šimunič, učiteljica slovenščine in angleščine, razredničarka 8. A
  13. Blanka Gombač, učiteljica slovenščine in nemščine, rauredničarka 8. B
  14. Sabina Potrbin, učiteljica biologije in gospodinjstva, razredničarka 9. A

  NERAZREDNIKI:

  • Mojca Lazar Doberlet, učiteljica angleščine in zgodovine,
  • Katja Podmenik, druga strokovna delavka v 1. razredu,
  • Gašper Ovnik, učitelj športa,
  • Boris Žavbi, učitelj športa,
  • Ivan Skrinjar, učitelj matematike in fizike,
  • Jerica Rajšek, učiteljica TIT, (tudi računalničarka),
  • Irena Štusej, učiteljica biologije, naravoslovja,
  • Antonija Germ, učiteljica glasbene umetnosti,
  • Klemen Turnšek učitelj zgodovine,
  • Barbara Zupančič, učiteljica razrednega pouka in angleščine (1.-5. razred),
  • Daša Fajfar, učiteljica likovne umetnosti,
  • Romana Verdel, učiteljica kemije

  DODATNA STROKOVNA POMOČ:

  • Andreja Parežnik, pedagoginja, učiteljica za dodatnoi strokovno pomoč
  • Martina Zalokar, logopedinja,
  • Tanja Kovač Jerman, specialna pedagoginja,
  • Rosana Jošt, specialna pedagoginja,
  • Nives Dornik, specialna pedagoginja.