• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolski sklad

  Na šoli deluje šolski sklad, v katerega se zbirajo prostovoljni prispevki in donatorska sredstva. Člani upravnega odbora šolskega sklada zasedajo po potrebi, ko sklad prejme nenamensko donacijo ali ko obravnava vloge za subvencioniranje šolskih aktivnosti in pripomočkov učencem. Iz šolskega sklada se sicer sofinancira stroške razširjenega programa osnovne šole v dobrobit oddelčnih skupnosti ali posameznih učencev.

  Upravni odbor se je za dobo dveh let konstituiral jeseni 2019 (v sestavi: Sabina Potrbin, predsednica, Ines Čop, Jasna Drnovšek, Jelka Sladič, Tina Trugar, in predstavnika staršev: Damjan Starina, Anja Vidergar).  

  Poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2020/2021 zapisala Sabina Potrbin:
  Člani upravnega odbora šolskega sklada smo zasedali po potrebi (vedno po elektronski pošti), ko so prispele vloge za subvencioniranje šolskih aktivnosti in pripomočkov (posameznim) učencem. Pregled in nadzor nad pomočjo so imeli poslovna sekretarka, računovodkinja in ravnateljica ter upravni odbor šolskega sklada, ki načrtuje in odloča o pomoči. Stanje na računu dne 2. 7. 2021 znaša 3.821,91 €, stanje na računu iz zbranega papirja pa 6.164,79 €. 
  Šolski sklad v šolskem letu 2020/2021 ni prejel donacij. Sklad zbranega papirja pa je prejel 122,86 € ob zbranih časopisov in revij. 
  Iz šolskega sklada in sklada zbranega papirja se je subvencioniralo stroške razširjenega programa osnovne šole v dobrobit oddelčnih skupnosti ali posameznih učencev. Izdatki v šolskem letu 2020/2021 so tako znašali 37,00 € iz šolskega sklada, in 485,20 € iz sredstev od zbranega papirja. 
  Sredstva iz šolskega sklada so bila namenjena subvenciji plačila zaključne ekskurzije eni devetošolki.
  Sredstva od zbranega papirja smo namenili za: prevoz v Maribor – ekskurzija za vedoželjne, izdelavo brošure Korona recepti, ogled razstave Laibach, učne delavnice “Na njivi”.

  Accessibility