• 03 56 33 202
  • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
  • Obvezni program

    Predmetnik osnovne šole: (dostopen na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-za-osnovno-solo.pdf)
    Obvezni izbirni predmeti za učence 7., 8. in 9. razreda v šolskem letu 2021/2022: nemščina, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, filmska vzgoja, urejanje besedil, multimedija, gledališki klub, obdelava gradiv-les.

    Učenci lahko delno ali v celoti uveljavljajo glasbeno šolo z javno-veljavnim programom namesto OIP.