• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Predmetnik

  Predmetnik 2019/2020

   Obvezni predmeti Oznake Razredi
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Slovenščina SLJ + + + + + + + + +
  Matematika MAT + + + + + + + + +
  Angleščina TJA   +  + + + + + + +
  Likovna umetnost LUM + + + + + + + + +
  Glasbena umetnost GUM + + + + + + + + +
  Družba DRU       + +        
  Geografija GEO           + + + +
  Zgodovina ZGO           + + + +
  Domovinska in državljanska kultura in etika DKE             + +  
  Spoznavanje okolja SPO + + +            
  Fizika FIZ               + +
  Kemija KEM               + +
  Biologija BIO               + +
  Naravoslovje NAR           + +    
  Naravoslovje in tehnika NIT       + +        
  Tehnika in tehnologija TIT           + + +  
  Gospodinjstvo GOS         + +      
  Šport ŠPO + + + + + + + + +

  Predmetnik si lahko ogledate tudi na naslednji povezavi http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/