• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Jeziki štejejo

  OŠ Ivana Cankarja tudi v šolskem letu 2020/2021 nadaljuje s sodelovanjem v evropskem projektu Jeziki štejejo. In ker štejemo tudi ljudje, ki poznamo in spoštujemo jezike kot način sporazumevanja med ljudmi, kot način do dostopa večjega števila informacij, kot sredstvo za širjenje obzorij, bomo v šoli spodbujali otroke, da cenijo in nadgrajujejo znanje svojih maternih jezikov in da se uče jezikov svojih prijateljev in sošolcev. Zakaj? Lahko si pogledate: https://vimeo.com/triggerproduction/review/435110802/588a17263f

   

  __________________________________________________________________________________________________________________________________

  V okviru projekta Jeziki štejejo je nastal zanimiv video. s ciljem,  da bi vsi v izobraževalnem prostoru uvideli vrednost vseh jezikov in jih uporabljali kot bogastvo, kot neskončen vir znanja in zmožnosti. Video si lahko ogledate na povezavi:
  https://vimeo.com/triggerproduction/review/394989996/6a9b06eb38
  ______________________________________________________________________________________________________-

  Spoštovani, zaradi sodelovanja šole v EU projektu Jeziki štejejo, vas vljudno prosimo, da izpolnite anketo: 

  Učitelji/vzgojitelji, ravnatelji in starši izpolnjujejo spletno anketo na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/185564.

  Učenci OŠ (od 4. do 9. razreda), dijaki in študentje pa izpolnjujejo spletno anketo na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/185533.

  Anketa bo odprta najmanj do 15. 10. 2019

  Hvala za vaš čas in pomoč.

  ____________________________________________________________________________________________________________

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje se je letos vključila v petletni projekt Jeziki štejejo, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen projekta je ustvariti učna okolja, v katerih bodo otroci usvojili raznojezično kompetenco – predvsem izgubili strah pred sporazumevanjem v različnih jezikih in situacijah. Raznojezičnost, ki ….. jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. Gre za pridobivanje izkušenj v različnih kontekstih, grajenje sporazumevalnih zmožnosti, povezovanje in prilagajanje jezikovni situaciji. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://jezikistejejo.splet.arnes.si/.
  Trboveljske osnovne šole vsako leto obeležimo 26. september – evropski dan jezikov s skupno prireditvijo, ki je kulturno-jezikovno obarvana in poleg izobraževalne vsebine nudi tudi priložnost za druženje otrok in učiteljev na ravni občine ter sodelovanje med zavodi. Vsako leto se namreč povežemo tudi z Mladinskim centrom Trbovlje, ki s svojimi EVS prostovoljci prispeva k spoznavanju širšega kulurno-jezikovnega konteksta.
  Letos smo prireditev pripravili Cankarjevci, in sicer v petek, 29. septembra, po pouku. Učiteljice angleščine so pripeljale zainteresirane učence z vseh treh osnovnih šol, ki so se z žrebom premešali in razdelili v skupine. Ker je prostovoljka iz Romunije zbolela, smo imeli le dve jezikovni delavnici – s prostovoljkama Magdo iz Poljske in Mojco Milinarič, navdušeno poznavalko vsega italijanskega, smo spoznavali kulturne in jezikovne posebnosti teh dveh držav. Na koncu smo ob sladkanju s tipičnimi sladicami (ki so jih dan prej pripravili sedmošolci pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja) strnili vtise, okuse in nova spoznanja ter besede. Posamezniki iz obeh delavnic so nastopili z dialogom oz. naučenimi vljudnostnimi frazami. Zelo so nam teknili italijanski poljubčki – Baci Perugina, romunsko limonino pecivo Prajitura cu lamaie in poljske čokolade slive – śliwki czekoladowe.
  Nejc Pistotnik, devetošolec: »Poljščina se mi zdi zelo težka, čeprav sicer z jeziki nimam težav in čprav gre za slovanski jezik. V eni uri smo izvedeli in se naučili ogromno. Gospa Magda nam je prestavila pot, kako priti z avtobusom do Varšave, video turističnih znamenitosti Poljske, na tablo je napisala poljski priimek, ki je bil tako dolg, da je komaj šel na trimetrsko tablo, naučili smo se pozdraviti in se predstaviti. Povedala je, da dobesedni prevod pozdrava ‘dobro jutro’ v poljščini pravzaprav pomeni ‘dober jutrišnji dan’ … «.
  Erika Florjanc, osmošolka: »Fino bi bilo, da bi bila takšna prireditev večkrat v letu.«
  Maša Božjak, devetošolka: »Všeč mi je bila italijanščina. In to, da smo se družili z učenci drugih šol. Ne maram pa nastopanja, zato mi tista predstavitev na koncu ni bila všeč. Odlični so bili tudi prigrizki. Sploh italijanski.«
  Trboveljski osnovnošolci očitno vedo, da jeziki štejejo. Četudi poznamo samo nekaj izrazov posameznega jezika, nam to lahko omogoči navezovanje stikov, nova prijateljstva, premagovanje kulturnih razlik in sprejemanje  drugačnosti. Prav tega nas tovrstne prireditve učijo.

  Zapisala: Ajda Klanšek Šimunič, koordinatorica projekta
  ________________________________________________

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je v večletnem projektu Jeziki štejejo. Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Projekt traja od leta 2017 do 2022, njegova skupna vrednost pa je 1.125.000 €.  
  Glavni cilj projekta Jeziki štejejo je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico.  
  Projekt bo usmerjal pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se je zaradi njihovega intenzivnejšega soočanja v sodobnem svetu porodila potreba po prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnemu raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov.  
  Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim portalom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem raznojezičnosti preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti ter z razvijanjem digitalne kompetence povezati različna predmetna področja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko ožjega izobraževalnega okolja v lokalne skupnosti s ciljem čim bolje osmisliti ne samo predmetne vsebine temveč tudi pridobivanje spretnosti in zmožnosti. 
  Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila najbolj naklonjena (latinščina, grščina). 

   

  Font Resize
  Contrast