• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Soliweeks

  SOLIDARNI Z NARAVO IN DRUG Z DRUGIM-Izmenjava v Trbovljah – predviden terminski plan

  1. Ponedeljek, 9. 12. 2019
  Sprejem učencev na železniški postaji v Ljubljani (izvedejo družine gostiteljice)
  Prihod učiteljev na železniško postajo Trbovlje ob 16.30
  Spremljevalca v nastanitev (MCT)
  2.  Torek, 10. 12. 2019
  Zbor ob 8.20 na šoli
  Delavnice za učence: izdelava novoletnih aranžmajev
  Malica
  Generalka za popoldansko prireditev
  Šolsko kosilo
  Obisk na Občini Trbovlje okrog 13. ure (sprejem pri podžupanji)
  Prosto za druženje
  Šolski dobrodelni sejem in kulturna prireditev v Domu Svoboda ob 17. uri
  3. Sreda, 11. 12. 2019
  Zbor ob 8.20 na šoli
  Obisk Zasavskega muzeja Trbovlje ob 9. uri
  Obisk 4.Dritla ob 11.30
  Šolsko kosilo
  Prosto popoldansko druženje
  Ogled filma Last Christmas v DDT ob 18. uri
  Večerja za vse udeležence ozmenjave v Mali malci (gostitelj:  Občina Trbovlje)
  4. Četrtek, 12. 12. 2019
  Ob 7. uri zbor na železniški postaji Trbovlje, odhod vlaka ob 7.19

  Veselimo se ponovnega druženja. Verjamemo, da tkemo trajna projateljstva!

  Pripravili: Nina Magister in Sabina  Potrbin

  IZVEDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SOLIWEEKS (SEPTEMEBER, OKTOBER 2019)
  – 
  izdelava glasbenih instrumentov (1. + 7. razred),
  – poslikava kamnov (1. – 9. razred),
  obisk OŠ Slavka Gruma – druženje z učenci s posebnimi potrebami (5. razred),
  – obisk VDC-ja Zagorje (9. razred) – delavnice z osebami s posebnimi potrebami,
  – obisk lokalne kmetije (6. razred),
  – sodelovanje na prireditvi Tek in hoja za upanje – sodelovanje z VDC Zagorje (5. razred),
  – obisk Društva za zdravilna zelišča Zasavje na Vrtu tete Johance v Zagorju (2. razred), ter delavnice članic društva in učencev šole na tehniškem dnevu (1. 10. 2019),
  – obisk občinskega zbirnega centra za odpadke (Neža)(1. + 9. razred),
  – ohranjanje travišč (v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za varovanje narave iz Celja)– Dobovec (6. razred),
  – varovanje okolja – podnebni štrajk (1.-9. razred),
  – sušenje zelišč (v okviru NPH),
  – obisk hrvaškega društva v Ljubljani (7. razred),
  – priprava glasbene točke za obisk Labina (7. razred).

  Vse aktivnosti objavljamo na FB profilu: Soliweeks narava.
  ______________________________________________________________________________


  PREDVIDEN PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SOLIWEEKS – SOLIDARNI Z NARAVO IN DRUG Z DRUGIM

  AVGUST 2019
  Dopisovanje med partnerskima šola, sestava projektnih aktivnosti in zastavljanje ciljev, objava projekta
  SEPTEMBER 2019
  priprava logotipa projekta, navodilo za izdelav “scapboooks”  na obeh partnerskih šolah skupina sedmošolcev po pouku, pomoč knjižničarke in računalnikarja
  nabiranje+sušenje zelišč (za dec. sejem)                6.-9. razred v okviru pouka med poukom
  OKTOBER 2019 

   

  Glasbeni instrumenti (narejeni iz naravnih materialov) 7. razred Tehniški dan (Živeti z naravo)- Trbovlje, okolica, pohod in nabiranje materialov
  Obisk Veleposlaništva Republike Hrvaške v RS (v Ljubljani) 7. razred Tehniški dan – 

  ekskurzija v Ljubljano

  Obisk vrta tete Johance (Društvo za zdravilna zelišča Zagorje) 2. razred Tehniški dan – zelišča 

  3. 10. 2019

  Tek in hoja za upanje (VDC) 5. razred Tehniški dan – 

  1. 10. 2019

  Sprejemanje drugačnosti (VDC-delavnice) 9. razred Tehniški dan- 

  ekskurzija v Zagorje in delavnice v Varstveno delovnem centru)

  priprava glasbene točke za obisk Labina (učitelj glasbe) skupina učencev, ki bo odšla v Labin september in oktober 2019
  Kamnita sporočila (LUM) –Kako posredovati sporočilo na kamnu (skulptura, napis) vsi razredi oktober 2019
  Seznam divjih odlagališč 5.-9. razred (v okviru športnega dne) oktober (poiščejo lokacije med športnim dnem 4. 10. 2019)
  priprava potice za obisk Labina (GOS) skupina učencev, ki bo odšla v Labin konec oktobra 2019
  priprava likovnih izdelkov za razstavo v novembru učenci 1—5. razreda oktober 2019- razstava
  NOVEMBER 2019 

   

  obisk Slovencev v Labinu 7. razred 4. 11.–6. 11. 2019
  Zdravje (ND) 4. razred trad. slo. zajtrk
  Prehrana (ND) 5. razred trad. slo. zajtrk
  obisk OŠ Slavka Gruma 1. razred in 5. razred  
  razstava likovnih izdelkov 1.-5. razred, razstava na Zavarovalnici  Triglav  
  DECEMBER 2019 

   

  priprava dekoracije iz naravnih materialov za šolski sejem TIT 6.-8. razred prvi teden v decembru
  Obisk hrvaških otrok in spremljevalcev v Trbovljah 7. razred 9. 12. – 11. 12. 2019 

  9. 12. – sprejem in večerja

  10.12. – delo na šoli + županja-večerna prireditev

  11. 12. 4. DRITL, ZMT!!, zvečer domov

  kulturna prireditev in dobrodelni šolski sejem v Domu Svobode vsi učenci šole 10. 12. 2019

   Delavnice v VDC, OŠ dr. Slavka Gruma, na Šent-u

  _____________________________________________________________________________

  Solidarni z naravo in drug z drugim
  Takšen je naslov projekta, ki  ga je s prijavo na razpis Zavoda RS za šolstvo za mednarodno sodelovanje pridobila OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Projektno sodelovanje med trboveljsko osnovno šolo in OŠ Matije Vlačića iz Labina v Republiki Hrvaški bo potekalo od avgusta do decembra 2019. V tem času se bodo na obeh šolah zvrstile dejavnosti, ki pri učencih spodbujajo odgovornost, strpnost in solidarnost z naravo in med ljudmi, strpnost do drugačnih, vseživljenjsko učenje o zdravem načinu življenja, o sprejemanje večkulturnosti in večjezičnosti. 
  Verjamemo, da se bodo na neposreden ali vsaj posreden način v delo projekta vključili vsi učenci šole, njihovi starši oz. skrbniki, vsi zaposleni na šoli ter partnerji v širšem lokalnem okolju, ki podpirajo naše delovanje.
  Vsi, ki bodo na kakršenkoli način vpeti v projektno delo, bodo lahko razvijali svoje lastne kompetence (socialne, jezikovne, računalniške, estetske), ročne spretnosti, prostovoljstvo in krepili zavedanje o bogastvu večkulturnosti.
  V okviru projekta nameravamo izvesti dve mednarodni mobilnosti, in sicer bo skupina sedmošolcev obiskala vrstnike v Labinu (predvidoma v začetku novembra), otroci iz Labina pa bodo obiskali trboveljske vrstnike v začetku decembra 2019.
  Z dobrodelnim sejmom in kulturno prireditvijo 10. decembra 2019 v Domu Svobode v Trbovljah se bo tokratni projekt zaključil, vezi pa verjetno uspemo vzdrževati še naprej, saj sta mesti Trbovlje in Labin povezani tudi na drugih področjih.
  Koordinatorica projekta na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je Nina Magister, na OŠ Matije Vlačila Labin pa Dean Nestorović.
  Projekt sofinancirajo Zavod RS za šolstvo in lokalne firme Rudis, EIMD, Pronig in RGD E, pri prijavi so nas podprli Občina Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, OŠ dr. Slavka Gruma iz Zagorja in Varstveno delovni center Zagorje. Sodelovanje v projektu je potrdilo tudi Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Sloveniji.

  Accessibility