• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Dopis za starše

  Spoštovani starši oz. skrbniki devetošolcev in tistih učencev od 4. do 8. razreda, ki se nam boste
  pridružili v šoli po 25. maju 2020
  Veseli nas, da se virusna okužba v naših krajih ni razmahnila, da učenci morejo in si želijo spet nazaj v
  šolo: da bi ponovili in utrdili svoje znanje, da bi se razveselili “stare” družbe ter prijetno in uspešno
  zaključili šolsko leto. Zdravi! To pa je najpomembnejši cilj, h kateremu bomo strmeli vsi zaposleni v OŠ
  Ivana Cankarja Trbovlje.
  Da bi bil povratek v šolo čim lažji, vas spomnimo:
  1. V šole se vračajo vsi učenci 9. razreda in posamezni učenci od 4. do 8. razreda. Za slednje se bodo
  izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč, svetovalne storitve in “tutorstvo”, ki smo ga
  uvedli v času izobraževanja na daljavo.
  2. V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v
  nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob
  sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja covid-19. Če je doma ne morete natisniti, bo dostopna pred vstopim v šolo, kjer jo boste
  starši lahko podpisali.
  3. PRIHOD V ŠOLO: 8.20, vhod izključno skozi vrata zasilnega izhoda na dvorišču za šolo; učenci ob
  vstopu v šolo nosijo masko, in sicer DO matične učilnice (9.A učilnica matematike 2 v pritličju, 9.B
  učilnica slovenščine 1 v 1. nadstropju šole) .
  Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, individualni prevoz s strani staršev
  (brez združevanja otrok). Vožnje s šolskimi avtobusi bodo potekale po ustaljenem voznem redu, pri vožnji
  pa morajo otroci (in šofer) upoštevati preventivne varnostne ukrepe (higiena rok, higiena kihanja in
  kašljanja, nošenje maske itd.)
  4. GIBANJE PO ŠOLI: učenci se gibljejo v označenih smereh, se ne združujejo, ohranjajo predlagano
  varnostno razdaljo, nosijo maske izven matične učilnice. Učenci se ne preobuvajo v copate za pouk v
  matični učilnici. Upoštevajo navodila dopolnjenih/prilagojenih pravil šolskega reda.
  Če bo potekal pouk v šolski telovadnici, morajo prinesti športno obutev.
  5. Za MASKE poskrbijo učenci sami, predlagamo maske za večkratno uporabo (ki se perejo), izjemoma
  lahko masko nadomestijo s šalom ali drugo vrsto oblačila, s katerim prekrijejo področje nosu in ust.
  4. ŠOLSKA PREHRANA bo organizirana kot običajno, odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale
  na ustaljen način; malice bodo postrežene enoporcijsko, kosila nujno po zapisanem urniku v posebej
  določenih prostorih.
  5. OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI
  OD 25. 5. 2020 DALJE:
  – pouk 9. A in 9. B bo celo dopoldne potekal v istem prostoru, učenci ne bodo prehajali iz prostora v prostor
  in se ne bodo združevali;
  – dopolnilni pouk in izvajanje učne pomoči bo potekalo po posebnem urniku, ki bo objavljen na šolski
  spletni strani;
  – učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v
  okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela (nadaljevanje izobraževanja na daljavo);
  – učenci smejo odnesti učna gradiva domov, vendar naj jih uporabljajo premišljeno: doma umijejo/razkužijo
  roke po uporabi, jih imajo na istem mestu (ne prestavljajo po stanovanju), se jih ne dotikajo druge osebe v
  istem gospodinjstvu ipd.
  Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki
  izobraževanja na daljavo.

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  Dopis za starše v PDF obliki

  Accessibility