• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Gremo v šolo – prvi šolski dan

   GREMO V ŠOLO IN KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN, 1. 9. 2020 

  “Ljudi velja do največje mere učiti, da svojega znanja ne črpajo le iz knjig, ampak tudi tako, da proučujejo nebo in zemljo, hrast in bukev, da proučujejo in raziskujejo stvari same, a ne tujih opažanj o stvareh.”                                                                 (Komensky)

   Šolsko leto 2020/2021 se začne v torek, 1. septembra 2020. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko sliko bomo slovenske šole svoje delo načrtovale tako, da bodo ob utečenem načinu organizacije dela smiselno upoštevana še priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja.

  V ŠOLO PRIHAJAJO V ČASU POUKA LE ZDRAVI OTROCI IN ZAPOSLENI.

  Nezaposleni v šoli NE vstopajo v šolo, razen izjemoma, ko so vabljeni ali se dogovorijo z vodstvom šole (03 56 33 200, mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si).

  Vstopanje učencev v šolo in gibanje po šoli bo potekalo v skladu s spremenjenimi šolskimi pravili, s katerimi bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.

  Za vse je nujno upoštevanje potrebnih preventivnih zaščitnih ukrepov, ki jih predlaga NIJZ.  Odrasli in učenci, starejši od 12 let, (V PRVEM TEDNU PA VSI UČENCI, tudi mlajši od 12 let) nosijo ob vstopu v šolo in med gibanjem po šoli, kjer se srečujejo z drugimi učenci, zaščitne maske. Ker šola ne razpolaga z neomejenimi količinami mask, prosimo starše oz. skrbnike, da poskrbite, da imajo vaši otroci zaščitno masko, ruto, šal ali drugo čisto zaščito za obraz – s tem ščitijo ne le sebe temveč vse okoli sebe – marsikdo ima osebne ali družinske omejitve, zaradi katerih bi bila okužba lahko zelo nevarna.

  Prihod v šolo: svetujemo hojo, kolo ali kak drug trajnostni način mobilnosti. Učenci vozači morajo tudi na avtobusu upoštevati preventivne ukrepe. Vhod v šolo skozi vrata (zasilnega izhoda) na dvorišču za šolo.

  Pričetek pouka:

  Prvi šolski dan (1. 9. 2020):

  Prvošolci pridejo v šolo skupaj s starši, in sicer: 1. A od 8.45 do 10.15 in 1. B od 9.00 do 10.30.

  Starši učencev vseh ostalih razredov pospremite otroke le do vhodnih vrat.

  Prihod v šolo na prvi šolski dan:

  8.00: 4., 5. in 6. razred,

  8.15: 2. in 3. razred,  

  8.30: 7., 8., 9. razred.

  Po uvodnem srečanju z razredničarkami bodo učenci nadaljevali s poukom po urniku.

  Učenci 2. razreda bodo 1. 9. 2020 pouk zaključili ob 11.50, učenci od 3. do 5. razreda pa ob 12.40. Takrat lahko odidejo domov, razen, če so vpisani v podaljšano bivanje (kjer so do ure, ki ste jo navedli v prijavi).

  Učenci od 6. do 9. razreda bodo zaključili ob koncu pouka, oz. po kosilu (če so naj naročeni), večina ob 12.40, vsi pa najkasneje do 13.30.

  Ostale dni se pouk pričenja ob 8.20 oziroma v skladu z urniki ali drugimi dejavnostmi.

  Učenci odidejo v matične učilnice (označene), se ne preobuvajo v copate, obuvala razkužijo na vhodu. Prinesejo športno obutev (ki jo pospravijo pod svoje mize v matični učilnici).

  Učenci NE uporabljajo garderob ali garderobnih omaric.

  Učni pripomočki:

  Učenci prvi šolski dan potrebujejo šolsko torbo, pisalo in beležko, morda zvezek. Zvezek bo tudi darilo, ki ga poklanja Občina Trbovlje.

  Prehrana:

  Malica je že 1. šolski dan glede na junijske prijave. Učencem bo prinesena v razred, kjer jo bo razdelil učitelj.

  Kosilo bo potekalo v skladu z junijskimi prijavami. Učenci se držijo strogih pravil reda v šolski jedilnici.

  Oddelek podaljšanega bivanja: po junijskih prijavah, najdlje do 16. ure.

  Starše oz. skrbnike ponovno vljudno prosimo, da otroke počakajo pred šolo ob času, ki so ga oz. ga še bodo določili za prevzem otrok.

  Jutranje varstvo se za prijavljene učence prične izvajati 2. 9. 2020. Prosimo, da upoštevate ure, ki ste jih navedli v prijavi.

  Varstvo (pred poukom):  Šola mora (po zakonu) izvajati jutranje varstvo za prvošolce. Ker pa se zavedamo, da je tudi nekaj drugošolcev in celo starejših otrok, ki bi potrebovali jutranje varstvo, smo ga pripravljeni izvajati. Potrebujemo seznam otrok, ki bi to varstvo potrebovali (ime, ura in od kdaj naprej). Ko bomo to imeli, bomo določili osebo, ki bo izvajala to obliko varstva pred poukom. 
  V preteklih letih so se enostavno pridružili prvošolcem, sedaj to, zaradi upoštevanja zdravstvenih priporočil, žal ni več mogoče.

  Učna gradiva iz učbeniškega sklada bodo učenci prejeli 1. 9. 2020 v učilnicah (razdelili jih bodo razredniki).

  Učenci lahko nosijo učna gradiva in zvezke domov, vendar naj upoštevajo preventivne ukrepe – poziv na varno rokovanje z njimi tudi doma, saj so tudi knjige in zvezki možni prenašalci okužb.

  Učenci – vozači s šolskimi avtobusi:

  Prvi šolski dan prihod v šolo ob 8.20, odhod ob 12.00  oz. 1. avtobusi v vse smeri;

  ostale dni po utečeni časovnici, kot lani.

  Izjemno leto-izjemne naloge:

  Vse skupine otrok, ki se bodo izjemoma združevale (JUV, OPB, DSP, ISP …) se bodo evidentirale zaradi morebitne lažje epidemiološke sledljivosti.

  Starše oz. skrbnike prosimo, da načrtovane izostanke sproti javljate razredničarkam.

  Zaradi nadaljnje možnosti virusne okužbe (Covid 19) se vsi učenci, zaposleni in drugi držijo:
  – strokovnih navodil medicinske stroke (spletna stran NIJZ: https://www.nijz.si/),
  https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2)
  – pisnih priporočil oz. navodil internega Načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela v Oš Ivana Cankarja Trbovlje v času novega koronavirusa (druga posodobitev, z dne 22. 8. 2020), Koronavirus-načrt, druga dopolnitev, avgust 2020
  – dopolnjenih pravil šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje (2. posodobitev, z dne 21. 8. 2020), Dopolnjena pravila šolskega reda, september 2020
  – preliminarnih usmeritev glede koronavirusa, Preliminarni ukrepi, poster hodnik, avgust 2020.docx
  – sledijo obvestilom po šoli ter obvestilom na šolski spletni strani.

  “Tisti, ki je goro prestavil, je začel z drobnim kamenjem.”     (kitajski pregovor)     

  Dragi Cankarjevci!

  Pred nami je veliko manjših in večjih kamnov, ki jih bomo složno, strpno, odgovorno in solidarno zložili v visoko goro, s katere bo prekrasen pogled. A to bomo zmogli, če bomo zdravi in pozitivnih misli, da zmoremo.

  Srečno!

                                                                                                                        mag. Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  Gremo v šolo – prvi šolski dan, 1.9.2020

  Prilagamo še obvestilo za starše oz. skrbnike, ki ga boste prejeli tudi vsi na dom: Obvestila starši, 2020

  Accessibility