• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Popravni izpiti 9. razred, 1. rok

  Ker vsi devetošolci ŠE niso dosegli standardov znanja za 9. razred, prilagamo urnik dopolnilnega pouka in termine za 1. (junijski) rok popravnih izpitov.
  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit:

  • sreda, 16. 6. 2021, od 8.20 do 9.50, izvaja Ajda Klanšek Šimunič (slj),
  •                                         od 10.15 do 12.30, izvaja Ivan Skrinjar (fiz, mat),
  • četrtek, 17. 6. 2021, od 11.00 do 12.30, izvaja Blanka Gombač (slj),
  •                                              od 8.20 do 10.35, izvaja Ivan Skrinjar (fiz, mat),
  • petek, 18. 6. 2021, od 10.00 do 11.30, izvaja Ajda Klanšek Šimunič (tja),
  •                                           od 8.20 do 9.50, izvaja Ivan Skrinjar (mat, fiz),
  • ponedeljek, 21. 6. 2021, od 11.00 do 12.30, izvaja Ajda Klanšek Šimunič (tja),
  •                                                      od 12.45 do 14.15, izvaja Ivan Skrinjar (mat),
  • torek, 22. 6. 2021, od 8.20 do 9.50, izvaja Ajda Klanšek Šimunič (tja).

   Poleg dopolnilnega pouka s strokovnimi delavci šole je za dopolnilno pomoč pri učenju na razpolago delavka preko javnih del. V službi je vsak dan od 7. do 15. ure.

   Popravni izpit iz znanja slovenščine (1. ROK v šolskem letu 2020/2021): – pisni del: petek, 18. 6. 2021 ob 12. uri in ustni del ob 14. uri.

   Popravni izpit iz znanja fizike (1. ROK v šolskem letu 2020/2021): – ponedeljek, 21. 6. 2021 ob 8.30 (samo ustno).

    Popravni izpit iz znanja matematike (1. ROK v šolskem letu 2020/2021): – pisni del: sreda, 23. 6. 2021 ob 10. uri in ustni del ob 13.30. 

   Popravni izpit iz znanja angleščine (1. ROK v šolskem letu 2020/2021): – pisni del: ponedeljek, 28. 6. 2021 ob 9. uri in ustni del ob 10.30.

   Dodatne informacije: Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec v 9. razredu opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno, o načinu in datumu opravljanja pa mora biti obveščen najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan v desetih delovnih dneh po zaključku pouka. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.
   Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj.
   Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.
  Accessibility