• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Popravni izpiti 8. razred, 1. rok

  OBVESTILO O PREDVIDENEM PRVEM (1.) ROKU ZA POPRAVNI IZPIT IZ MATEMATIKE za 8. razred, šolsko leto 2020/2021
  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli lahko učenec v 7. oziroma 8. razredu opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu. Na isti dan lahko opravlja popravni izpit iz enega predmeta, če ima pisni in ustni del. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno. Šola učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan, v desetih dneh po zaključku pouka. Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.
  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit iz matematike za 8. razred bo potekal po naslednjem urniku:
  – četrtek, 24. 6. 2021: od 13.30 do 15.00,

  – ponedeljek, 28. 6. 2021: od 9.00 do 11.15,
  – torek, 29. 6. 2021: od 9.00 do 10.30,
  – sreda, 30. 6. 2021: od 9.00 do 11.15

  Popravni izpit (8. razred, MAT): 1. 7. 2021 ob 9. uri (pisni del), ob 10.30 (ustni del)  v učilnici matematike 2.

  Na popravni izpit se je potrebno pisno prijaviti – prijavnice dobite v tajništvu.
  SREČNO!!

  Accessibility