• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Teden vseživljenjskega učenja 2021

  Dogodki, ki jih je izvedla OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v okviru (razširjenega) tedna vseživljenjskega učenja:

             

  Spoznajmo spretnosti – zaglej nove priložnosti! Šolska koordinacija Jure Jazbec. Vodja vadbe je v treh dneh (v stalnih skupinah “mehurčkih”) izvajal vadbo za preprečevanje osteoporoze. Osteopenija in osteoporoza sta bolezni oz. stanji krhkih kosti, ki prizadeneta predvsem starejši del ženske populacije, pojavlja pa se tudi pri manjšem delu moških. Bolje preprečevati kot zdraviti so menile udeleženke, ki so se z zadovoljstvom udeležile delavnice. (3 x po 2 uri popoldan, simbioza mladih in starejših, udeležba 35 oseb). 6.-8. september 2021.)

  Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje (šolska koordinacija Barbara Borštnar): Predstavitev dela rudarja v 20. stoletju. Kaj so rudarju delali, katero opremo so uporabljali, kako je potekal delovni dan…. vse to in še več so lahko videli in slišali prvošolci ob obisku (upokojenega) rudarja. (2x 2 uri med poukom, 40 učencev, 2 učiteljici in rudar; 9. september 2021)

  Voda za vse – globalni pomen vode (šolska koordinatorica: Irena Štusej): Za 6. razred – Trajnostna raba vode – v sodelovanju s Komunalo Trbovlje (Vlasta M. Crnkovič) so učenci ugotavljali oskrbo s pitno vodo za Trbovlje in znanje razširili na razpoložljive vire v svetu. Skupaj z zunanji sodelavko so oblikovali načine varčevanja in trajnostne rabe naravnega vira – vode.  Izdelana priporočila v obliki zloženke so bila dalje posredovana staršem, starim staršem, širši skupnosti.  (2x 2 uri v 6. razredu, 26 učencev+2 učiteljici+V. M. Crnkovič iz KOP Trbovlje+sorodniki učencev in zaposleni v šoli; 10. september 2021): Voda, zloženka 2021, Štusej

  Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema. Šolska koordinatorica: Simona Božič.  Življenje je predvsem v naravi. Na učenje iz narave zaradi sodobnega načina življenja in digitalizacije žal vse bolj pozabljamo. Narava krepi in uči. Učenci 3. razreda so se srečali  s predstavnico Društva za zdravilna zelišča Cvetka Drnovšek in skupaj ugotavljali in preizkušali, kaj narava lahko ponudi. Izvedene so bile poučne delavnice: priprava čajnih mešanic, mila, namazov. Učenje danosti narave v vsakodnevni rabi. Praktično in uporabno učenje za zdravo življenje. (2x 2 uri med poukom, 33 učencev, 2 učiteljici in ena delavka iz društva; 13. september 2021)

  Beremo skupaj – za znanje in zabavo! (koordinacija v šoli Blanka Gombač): pet sedmošolk je v okviru tedna vseživljenjskega učenja skupaj z mentorico obiskalo Vrtec Trbovlje, enoto Barbara. Sedmošolke so brale, pele in igrale na flavto, prisluhnili sta jim dve skupini vrtčevskih otrok. Generacije mladih so se ne le povezale, temveč krepile ljubezen do zgodb, branja in pesmi. Branje in pesem pa sta se izvedla tudi v 1. razredu (2×15 učencev in po dve učiteljici), kjer so sedmošolke nastopile pred dvema skupinama prvošolcev-vzor najmlajšim za branje. Sodelovanje z Vrtcem Trbovlje in medrazredno/medgeneracijsko druženje. (4 ure;  28. september 2021).

  Samooskrba in gastronomija: Kuharska delavnica za mlajše učence šole (2.-4. razred), ki se je izvedla v popoldanskem času (dve uri). Sodelovanje med mlajšimi in starejšimi učenci (medgeneracijsko sodelovanje), delo v obnovljeni učni kuhinji. Učenci so se učili kuharskih veščin drug od drugega in od mentorice Sabine Potrbun. (2 uri popoldan, šest osmošolcev in devetošolcev ter skupina 10 učencev od 2. do 4. razreda; 30. september 2021).

  Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo (koordinacija na šoli Biserka Rotar):  ker se dejavno državljanstvo kaže tudi v solidarnosti, so učenci naše šole skupaj s svojimi starši in sorodniki (v terminu od 6. 9. do 10. 10. 2021 še bolj aktivno kot  sicer) namensko zbirali odpadni jeans (za VDC Zasavje), uporabne didaktične igrače ter šolske potrebščine (barvice, flomastre, tempera barvice, svinčnike … ), ki smo jih dostavili izbrani humanitarni organizaciji. (Sodelovala je vsaj polovica vseh učencev šole; naših zbranih predmetov pa so se zaradi praktične uporabe razveselili v VDC Zagorje in v trboveljski humanitarni organizaciji.)

  Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo in ohranimo! Šolska koordinacija Sabina Potrbin in Blanka Gombač. V okviru tedna vseživljenjskega učenja in v tednu evropske kulturne dediščine so potekale različne dejavnosti povezane s kulturno dediščino. Dejavnosti so bile namenjene učencem vseh razredov na šoli, ki so izvajali aktivnosti v skladu s krovnim naslovom Dober tek.  Osnovna navodila so dobili v šoli, izdelek dokončali doma; materialne izdelke bomo razstavili na dobrodelnem sejmu, ko bodo epidemične razmere to dopuščale. Vključeni vsi prisotni učenci v šoli (cca 250), vsi prisotni zaposleni v šoli (cca 40) in posredno sorodniki učencev in zaposlenih. Dejavnosti potekale 5 šolskih ur dopoldan; sodelovanje z Zasavskim muzejem Trbovlje , gospo Jano M. Adamič; 5. oktober 2021.

  foto: arhiv šole OŠICT

   

   

   

  Accessibility