• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Izzivi

  Pričenjamo drugi teden  izobraževanja v januarju, epidemiološke razmere v družbi pa se ne izboljšujejo.  Soočamo se z nevarnostjo širjenja virusne okužbe in tudi z izzivi, ki jih prinašajo različne oblike izobraževanja otrok.
  Konec januarja se zaključuje prvo ocenjevalno obdobje in ob tem opozorimo na sklep ministrice o  zmanjšanem številu ocen (13581_Okr_ZRSS__ocenjevanje), vendar obveznosti VSEH učencev, ki se izobražujejo na daljavo, da pridobijo ocene pri VSEH predmetih.

  Učitelj ugotovi, koliko ocen je nujnih za to, da lahko oceni doseganje ciljev in standardov znanja pri učencih pri posameznih predmetih, upoštevati pa je mogoče priporočila ZRSŠ: 13580_Okrožnica_ocenjevanje_organizacija OŠ _januar 2022
  Pred zaključkom prvega ocenjevalnega obdobja velja spomniti: preverjanje znanja se uporablja pri delu z učenci V ŠOLI in NA DALJAVO,  ocenjevanje znanja poteka le v šoli, roke postavlja UČITELJ(ICA),  vstop učencem v šolo je mogoče le z upoštevanjem pogoja PCT, učence, ki zaradi odsotnosti niso ocenjeni v prvem ocenjevalnem obdobju, šola vodi kot neocenjene, znižano je število ocen, ki jih mora pridobiti učenec (število je odvisno od števila ur pouka posameznega predmeta tedensko), če bo učenec neocenjen ob koncu pouka pri posameznem predmetu, bo opravljal predmetni izpit (iz vseh predmetov, pri katerih bo neocenjen).

  Zdravje (fizično, psihično, čustveno, duševno) je največja vrednota! Spoštovani starši, vljudno prosimo, da skupaj z zaposlenimi v šoli pomagate pri zagotavljanju varnega, zdravega delovnega okolja v šoli. Ne pošiljajte bolnih otrok v šolo. Po šoli naj se gibljejo z maskami. Navajajte jih na dosledno higieno in spoštovanje medosebne razdalje.

  Če bo zbolelo  večje število otrok in/ali zaposlenih, pouka v šoli ne bomo mogli izvajati, zato je naša skupna in prva naloga, da hodimo v šolo zdravi.

  S ponedeljkom, 10. 1. 2022,  so spremembe glede odrejanja karanten, glede izjem od karanten; posodobljena priporočila NIJZ si lahko pogledate na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.6.pdf

  Verjamem, da bomo tudi novim oz. dodatnim izzivom kos! 
  Mojca L. D, ravnateljica 

   

   

   

  Accessibility