• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Odvrzimo maske

  Kljub nemirnim razmeram v Evropi, ki v obup spravljajo številne posameznike in družine, se za nas vsaj v epidemičnem smislu pričenja bolj sproščena pomlad.
  Vlada RS je sprejela nov odlok (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2661), s katerim učencem in zaposlenim v šolah s ponedeljkom, 7. marcem 2022, ni več potrebno nositi obraznih zaščitnih mask.
  To pa ne pomeni, da je nevarnost širjenja virusne okužbe minila on da previdnost (higiena rok, kihanja in kašljanja, medosebna razdalja) ni več potrebna! Kdor se želi dodatno zaščititi, seveda lahko uporablja obrazno zaščitno masko v šoli še naprej.

  Od ponedeljka, 7. 3. 2022, dalje pouk znova poteka na “predepidemični” način:
  – učenci od 6. do 9. razreda niso več stalno v matičnih učilnicah temveč uporabljajo učilnice za posamezne predmete (v skladu z urnikom),
  – malico prinašajo in odnašajo v učilnice dežurni učenci (starejši učenci pomagajo mlajšim pri prenosu malice),
  – učenci se preobuvajo v copate in uporabljajo garderobe oz. garderobne omarice, vendar tudi pri tem upoštevajo medosebno razdaljo in druge samozaščitne ukrepe.
  Od torka, 8. 3. 2022, kosilo pojedo učenci po končanem pouku. V primeru, da imajo pouk izbirnega predmeta tudi 7. učno uro, imajo kosilo ob 13.30. Učenci v jedilnici nujno upoštevajo higienska pravila in navodila dežurnega učitelja.

  *Okrožnico MIZŠ lahko preberete tukaj: 13874_Sprememba odloka – maske
  *Posodobljena navodila NIJZ pa še naprej spremljajte na njihovi spletni strani: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje

  “Telesna, umska in duhovna raven delujejo v medsebojni povezavi. Spodbujajte telo, kolikor hočete. Toda dokler ne boste prenovili tudi stanje uma in duha, ne boste spoznali zdravega življenja in vitalnosti.” Greg Anderson

  Accessibility