• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Varna pot v šolo

  Dragi učenci, spoštovani starši oz. skrbniki.
  Začenja se novo šolsko leto z vsemi lepimi trenutki, novimi znanji a tudi novimi izzivi, med katerimi je tudi varna pot v šolo. Vljudno vas prosimo, da v čim večjem številu izpolnite to anketo, saj je naš skupni cilj vzgoja za varno obnašanje v prometu, in sicer otrok, mladine in odraslih.
  O rezultatih ankete boste obveščeni na šolski spletni strani.

  ANKETA

  REZULTATI SPLETNE ANKETE: VARNA ŠOLSKA POT, ANALIZA ODGOVOROV (september 2022)
  Zaradi zagotavljanja varne šolske poti, vsaj v delu, ki ga lahko spremlja šola, smo za starše oz. skrbnike in učence v septembru 2022 pripravili spletno anketo o varni šolski poti. Namenjena je bila vsem učencem oz. njihovim staršem oz. skrbnikom, saj se med šolskim letom porajajo vprašanja, dileme, zadrege, povezane z  varno šolsko potjo, prevozi, šoferji, obnašanjem na ekskurzijah ipd.
  Anketa je bila objavljena na šolski spletni strani, pozvani k sodelovanju pa so imeli štirinajst (14) dni časa za posredovanje odgovorov.
  Smiselnost ankete o varni šolski poti je največja v začetku šolskega leta, ko se učenci vračajo v šole, zanimanje za varno šolsko pot pa je največje. Le občasno se porajajo zadrege med šolskim letom (rekonstrukcije v prometu, obvozi zaradi različnih razlogov, prometne nesreče, morebitna menjava prevoznika ipd.).
  Od vseh 272 učencev, ki v šolskem letu 2022/2023 obiskujejo OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, je anketo izpolnilo šest (6) otrok oz. njihovih staršev, kar je 2,2 % vseh. Žal je odstotek zelo nizek. Škoda, da se niso odzvali vsi tisti starši, ki med letom zahtevajo odgovore šole na zadrege, dileme, težave, ki jih zaznavajo kot pereče ter zahtevajo pojasnila šole. Največ odgovorov (4 ali 1,47 % vseh otrok v šoli oz. 66,67 % vseh odgovorov na anketo) je bilo s strani staršev, ki otroke pripeljejo v šolo z osebnim avtomobili, le 1 odgovor (0,37 % vseh učencev v šoli, oziroma 1,8 % vseh učencev-vozačev v tekočem šolskem letu) pa je bil s strani staršev otroka, ki se vozi v šolo z javnim prevozom.
  Na tretje anketno vprašanje (Zakaj prihajaš v šolo na izbran način) nihče ni odgovoril, da prihaja na način kot ga je izbral zaradi lastne varnosti; dva od šestih pa sta zapisala, da na poti od doma do šole ni urejenih površin za pešce.
  Pri četrtem anketnem vprašanju (našteti možni odgovori glede prometne problematike) so štirje (4) odgovorili, da so težava neurejene površine za pešce (npr. neurejene bankine, pločniki, prehodi, avtobusna postajališča), trije (3) pa so izpostavili visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti.
  Pri opisu konkretnih mest, kjer se posamezniki počutijo najbolj ogroženo, sta bili podani le dve (2) pisni mnenji, in sicer: ni ustrezno poskrbljeno za pločnike in prenizka klančina na prehodu za pešce pred šolo. Pri vprašanju šest (6) so tisti, ki so odgovarjali, povedali, da želijo prihajati v šolo peš, ali pa, zaradi oddaljenosti, z javnim prevozom.
  Na drugi del ankete so odgovarjali le starši oz. skrbniki. Pri prvem vprašanju sta bila podana le dva (2) odgovora, in sicer v smislu preozkih pločnikov oz., da pločnikov sploh ni. En odgovor se je nanašal na pohvalo ZŠAM.
  Pri podajanju komentarja glede prometne varnosti v našem šolskem okolišu in glede varnosti šolskih poti je bil podan je le en (1) odgovor (od 271 učencev šole), in sicer: “na začetku šolskega leta, ko stojijo na prehodu ZŠAM in policisti je OK, kasneje pa vozniki divjajo in pogosto šolarjev niti čez prehod ne spustijo.” Pri izpostavljanju najbolj nevarnih točk oz. konkretnih lokacij na šolski poti svojega otroka so bili podani trije (3) odgovori:
  – parkirana vozila na pločniku (okolica lekarne Pušnik in gostilne Kukuca), posledično mora otrok pogosto
  stopiti na cestišče, da lahko nadaljuje pot,
  – prehod za pešce pred šolo,
  – pločniki.
  Pri podajanju konkretnih predlogov za izboljšanje prometne varnosti v našem šolskem okolišu, je bil podan le en (1) predlog, in sicer: “zamenjava ovire na prehodu za pešce z bolj robustno za upočasnitev prometa.”
  Vsi nadaljnji odgovori so bile le od ene osebe, zato odgovori ne morejo predstavljati večinskega mnenja. Je pa anketiranec, ki je odgovarjal, izpostavil nevarni del šolske poti na Gabrskem.
  Trbovlje, 26. 9. 2022                                                                                                                                           Zapisala Mojca Lazar Doberlet

   

  Accessibility