• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Donacija dela dohodnine šolskemu skladu

  Spoštovani starši!

  Verjetno veste, da na naši šoli deluje Šolski sklad OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, ki z zbranimi sredstvi učencem omogoča širše možnosti na področju izobraževanja. Sredstva pridobivamo iz različnih virov: kot prispevke donatorjev, sredstva zbiramo na dobrodelnih dogodkih, prostovoljni denarni prispevek lahko darujejo tudi starši, zbiramo časopisni papir.

  V šolski sklad OŠ Ivana Cankarja Trbovlje lahko prispevate tudi del dohodnine. V nadaljevanju vam bomo postopek natančno opisali.

  Vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega Šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Le-ta je skladno s spremembami in dopolnitvami ZOVFI uvrščen na seznam upravičencev za leto 2022.

  Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne boste plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo. Izpolnjeni obrazec (.doh_don.i.sl) pošljete ali nesete na FURS v Hrastniku (Finančni urad Hrastnik: p. p. 62: Log 9,1430 Hrastnik).

  Davčni zavezanci lahko enemu ali več upravičencem s seznama namenite do 1 % odmerjene dohodnine:

  –           posameznemu upravičencu (po ZDoh-2) lahko namenite odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati 1 % odmerjene dohodnine in

  –           posameznemu šolskemu skladu (po ZOFVI) lahko namenite največ 0,3 % odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka.

  Seštevek odstotkov namenitve upravičencem in skladom skupaj ne sme preseči enega odstotka.

  V ta namen prilagamo obrazec, dostopen pa je tudi na spletni strani eDavki. Seveda pa lahko obrazec izpolnite in oddate elektronsko, če le imate digitalno potrdilo.

  Na šoli se trudimo, da imajo vsi učenci enake možnosti, ki so neodvisne od možnosti njihovih staršev. Učence spodbujamo, da se vključujejo tudi v druge oblike pouka, s katerimi si širijo obzorja, razvijajo kritično mišljenje in so aktivni na različnih področjih. S sredstvi Šolskega sklada uresničujemo mnogo dodatnih dejavnosti: financiramo nakup vstopnic, prijavnin in prevozov. Omogočamo (delno) plačilo stroškov šole v naravi, različnih tečajev in ekskurzij. Tudi v času pouka na daljavo smo nekaj dodatne opreme, ki je bila namenjena predvsem uporabi učencev, kupili iz sredstev sklada.

  Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z dejavnostmi, projekti in dograjevanjem opreme. In tu računamo tudi na vašo pomoč, s prispevkom v Šolski sklad OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.  Sredstva bodo namenjena socialno šibkejšim učencem, nadarjenim in vedoželjnim učencem in za nakup opreme za šolo. S sredstvi bo skrbno, kot doslej, upravljal Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

  Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za vaš prispevek, s katerim boste pomagali zmanjšati razlike in omogočili čim več dejavnosti doživeti vsem učencem naše šole.

  Lepo vas pozdravljamo,

  Kolektiv OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in ravnateljica

   

  Accessibility