• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • POPRAVNI IZPITI ZA DEVETOŠOLCE

  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec v 9. razredu opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno, o načinu in datumu opravljanja pa mora biti obveščen najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan v desetih delovnih dneh po zaključku pouka. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.

  Učenec se najmanj teden dni pred izpitnim rokom prijavi na opravljanje popravnega izpita na predpisanem obrazcu (prevzem obrazca je možen v tajništvu šole).

  Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj.

  Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit:

  torek, 20. 6. 2023

  od 9.10 do 10.50

     

  sreda, 21. 6. 2023

  od 9.10 do 10.50

     

  četrtek, 22. 6. 2023

  od 9.10 do 10.50

     

  petek, 23. 6. 2023

  od 9.10 do 9.45

  Poleg dopolnilnega pouka s strokovnimi delavci šole je za dopolnilno pomoč pri učenju na razpolago delavka preko javnih del. V službi je vsak dan od 7. do 15. ure.

  Popravni izpit iz znanja matematike (1. ROK v šolskem letu 2022/2023):

  – pisni del: torek, 27. 6. 2023, ob 11. uri in ustni del ob 13. uri.

  Accessibility