• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • POPRAVNI IZPITI ZA OSMOŠOLCE

  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec v 8. razredu opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno, o načinu in datumu opravljanja pa mora biti obveščen najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan v desetih delovnih dneh po zaključku pouka. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.

  Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj.

  Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit iz MATEMATIKE:

  ponedeljek, 26. 6. 2023

  od 11. 30 do 13. 00, izvaja Jožica Rovšek

     

  torek, 27. 6. 2023

  od 8.00 do 9. 30, izvaja Jožica Rovšek

     

  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit iz SLOVENŠČINE:

  ponedeljek, 26. 6. 2023

  od 10. 00 do 11. 30, izvaja Blanka Gombač

     

  četrtek, 29. 6. 2023

  od 10. 00 do 11. 30, izvaja Blanka Gombač

     

  Poleg dopolnilnega pouka s strokovnimi delavci šole je za dopolnilno pomoč pri učenju na razpolago svetovalna delavka Helena Potušek (pomoč po dogovoru).

  Popravni izpit iz znanja slovenščine (1. rok v šolskem letu 2022/2023):

  – pisni del: ponedeljek, 3. 7. 2023, ob 8. uri in ustni del ob 9. 30.

  Popravni izpit iz znanja matematike (1. rok v šolskem letu 2022/2023):

  – pisni del: torek, 4. 7. 2023, ob 8. uri in ustni del ob 9. 30.

   

  Accessibility