• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • POPRAVNI IZPITI – DRUGI ROK

  Obveščamo vas, da bo drugi (avgustovski) rok popravnih izpitov v skladu s šolskim koledarjem potekal po naslednjem urniku:

  POPRAVNI IZPITI ZA 8. RAZRED:

  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec v 8. razredu opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno, o načinu in datumu opravljanja pa mora biti obveščen najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan v desetih delovnih dneh po zaključku pouka. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.

  Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj.

  Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  Popravni izpit iz znanja slovenščine (2. rok v šolskem letu 2022/2023):

  – pisni del: sreda, 23. 8. 2023, ob 8. uri in ustni del ob 9. 30.

  Popravni izpit iz znanja matematike (2. rok v šolskem letu 2022/2023):

  – pisni del: petek, 25. 8. 2023, ob 8. uri in ustni del ob 9. 30.

   

  POPRAVNI IZPITI ZA  9. RAZRED:

  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec v 9. razredu opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno, o načinu in datumu opravljanja pa mora biti obveščen najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan v desetih delovnih dneh po zaključku pouka. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.

  Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj.

  Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  Popravni izpit iz znanja matematike (2. rok v šolskem letu 2022/2023):

  – pisni del: petek, 25. 8. 2023, ob 8. uri in ustni del ob 10. 30.

  Accessibility