• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Aktualni razpisi

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj predmetnega pouka (slovenščine), M/Ž, in sicer za določen čas (od  predvidoma 18. 10. 2021 do 2. 6. 2022) s  polnim delovnim časom. Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov šole (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje), in sicer do vključno četrtka, 16. septembra 2021. DM slovenščina, september 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj razrednega pouka – razrednik (M/Ž), in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 12. avgusta 2021. Razpis RP, DČ, avgust 2021

  Ponovno razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica zgodovine za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 20 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po elektronski pošti na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 9. 8. 2021.  Razpis zgodovina-ponovni

  Razpisujemo prosto delovno mesto 2. strokovni delavec/delavka (učitelj/ica) v 1. razredu, in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 9. avgusta 2021.
  Prednost imajo kandidati s pridobljeno izobrazbo smeri razredni pouk. 2. strokovni delavec (3)
  Razpis je bil RAZVELJAVLJEN.

  Razpisujemo prosto delovno mesto šolski svetovalni delavec, in sicer za določen čas (do vrnitve delavke oz. najdlje do 31. 8. 2022) s krajšim delovnim časom (32 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno petka, 6. avgusta 2021 DM SŠS, avgust 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj (razrednega pouka) – razrednik, in sicer za nedoločen čas (od 1. 9. 2021 dalje) s polnim delovnim časom (40 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 2. avgusta 2021. Učitelj RP razrednik, avgust 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto 2. strokovni delavec/delavka (učitelj/ica) v 1. razredu, in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 2. avgusta 2021. Razpis za dm 2. strokovni delavec, avgust 2021
  Razpis je bil 4. 8. 2021 RAZVELJAVLJEN.

  Razpisujemo prosto delovno mesto 2. strokovni delavec/delavka (učitelj/ica) v 1. razredu, in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 8. julija 2021. razpis DM 2. strok. delavec 
  Razpis je bil 27. 7. 2021 RAZVELJAVLJEN.

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica tehnike in tehnologije in izbirnih predmetov s področja tehnike, in sicer za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 16 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 8. julija 2021. Razpis DM TIT, julij 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica likovne umetnosti in izbrnih predmetov s področja likovne umetnosti, in sicer za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 16 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno do srede, 7. julija 2021.  razpis za DM LUM

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica zgodovine za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 20 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po elektronski pošti na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 1. julija 2021.  Razpis za DM zgodovina

  Razpisujemo prosto delovno mesto računalnikar (ROID) in učitelj IP s področja računalništva za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 25 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do ponedeljka, 28. 6. 2021. ROID, junij 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto: šolski svetovalni delavec in pedagog za izvajanje DSP (M/Ž), in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom (20 delovnih ur na teden), vsaj do 31. 8. 2021. Pisne vloge z dokazili (diploma, opravljen strokovni izpit na področju VIZ) lahko pošljete do vključno 26. 10. 2020 na naslov šole. objava svetovani delavec, pedagog

  Razpisujemo prosto delovno mesto – 2. strokovni delavec v 1. razredu, in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom (12 delovnih ur na teden). Pisne vloge z dokazili (diploma, opravljens trokovni izpit na področju VIZ) lahko pošljete do vključno 3. 9. 2020 na elektronski naslov: mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si. 2. strokovni delavec, avgust 2020

  Razpisujemo prosto delovno mesto-učitelj tehnike in tehnologije za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2020 dalje, 18 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do srede, 2. 9. 2020. objava tehnika, 2020

  Razpisujemo prosto delovno mesto-učitelj likovne umetnosti za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2020 dalje, 12 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do srede, 2. 9. 2020. objava likovna umetnost, 2020

   

  Font Resize
  Contrast