• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Aktualni razpisi

  Razpisujemo prosto delovno mesto 2. strokovni delavec/delavka (učitelj/ica) v 1. razredu, in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 8. julija 2021. razpis DM 2. strok. delavec

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica tehnike in tehnologije in izbrnih predmetov s področja tehnike, in sicer za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 16 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 8. julija 2021. Razpis DM TIT, julij 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica likovne umetnosti in izbrnih predmetov s področja likovne umetnosti, in sicer za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 16 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno do srede, 7. julija 2021.  razpis za DM LUM

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica zgodovine za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 20 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po elektronski pošti na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 1. julija 2021.  Razpis za DM zgodovina

  Razpisujemo prosto delovno mesto računalnikar (ROID) in učitelj IP s področja računalništva za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 25 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do ponedeljka, 28. 6. 2021. ROID, junij 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto: šolski svetovalni delavec in pedagog za izvajanje DSP (M/Ž), in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom (20 delovnih ur na teden), vsaj do 31. 8. 2021. Pisne vloge z dokazili (diploma, opravljen strokovni izpit na področju VIZ) lahko pošljete do vključno 26. 10. 2020 na naslov šole. objava svetovani delavec, pedagog

  Razpisujemo prosto delovno mesto – 2. strokovni delavec v 1. razredu, in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom (12 delovnih ur na teden). Pisne vloge z dokazili (diploma, opravljens trokovni izpit na področju VIZ) lahko pošljete do vključno 3. 9. 2020 na elektronski naslov: mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si. 2. strokovni delavec, avgust 2020

  Razpisujemo prosto delovno mesto-učitelj tehnike in tehnologije za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2020 dalje, 18 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do srede, 2. 9. 2020. objava tehnika, 2020

  Razpisujemo prosto delovno mesto-učitelj likovne umetnosti za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2020 dalje, 12 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do srede, 2. 9. 2020. objava likovna umetnost, 2020