• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Dokumenti, šolski pravilniki

  Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Dopolnjena pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Podrobni kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje za subvencioniranje šole v naravi 

  Pravilnik o vsakoletni razglasitvi najboljših športnic oz. športnikov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v času novega koronavirusa (2. posodobitev)

  Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik šolske knjižnice

  Razvojni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 2017-2022

  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Politika varstva osebnih podatkov

  Pravila o opravljanju predmetnih in popravnih izpitov v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt preprečevanja razmnoževanja legiolenoz v internem vodovodnem omrežju v OŠICT

  Šolski pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva  v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o uporabi zasebnih vozil v službene namene v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc na delovnem mestu v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Navodila za izvajanje  pravil o letnem  dopustu zaposlenih v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Šolski pravilnik o protivlomnem alarmnem sistemu v objektu Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠICT v času koronavirusa

  Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Letni razpored delovnega časa za zaposlene v OŠICT za posamezno šolsko leto

  Šolski pravilnik zaščite in reševanja ljudi v primeru epidemije

   Status športnika oz. umetnika: 2018, Pravila o dodelitvi statusa

  Font Resize
  Contrast