• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Na spodnjih povezavah  si lahko ogledate in preberete nekatere šolske dokumente (pravilnike, pravila itd.):

   

  Odlok o ustanovitvi OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 2022, UVZ 23
  Prometno-varnostni načrt 23-24

  Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Dopolnjena pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Razvojni načrt 2022-2027
  Realizacija razvojnega načrta 2017-2022


  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
  Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Dopolnjena pravila šolskega reda (9. 2020)
  Pravila o prilagajanju obveznosti šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Pravila o opravljanju predmetnih in popravnih izpitov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Šolski pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Sprememba sklepa o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila šolske prehrane v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Podrobni kriteriji in postopek za uveljavljanje sredstev učencem OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za subvencioniranje šole v naravi

  Razvojni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za obdobje 2017-2022

  Pravilnik  o obliki, vsebini in uporabi pečatov Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt preprečevanja virusnih okužb

  Načrt preprečevanja razmnoževanja legioneloz v internem vodovodu omrežju OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v času noveja Koronavirusa (2. posodobitev)

  Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi

  Letni razpored delovnega časa zaposlenih 2020/21

  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti
  osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

  Politika varstva osebnih podatkov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila o opravljanju izpitov

  Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Šolski pravilnik zaščite in reševanja ljudi v primeru epidemije

   

  Protokoli delovanja šole v izrednih razmerah:
  Protokoli delovanja šole po 1.9.2021.docx
  Protokol prezračevanja prostorov v OŠICT.docx
  Protokol testiranja zaposlenih, november 2021
  Protokol ravnanja za zajezitev širjenja…od 19.1.2022.docx


  Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Podrobni kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje za subvencioniranje šole v naravi 

  Pravilnik o vsakoletni razglasitvi najboljših športnic oz. športnikov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v času novega koronavirusa (2. posodobitev)

  Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik šolske knjižnice

  Razvojni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 2017-2022

  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Politika varstva osebnih podatkov

  Pravila o opravljanju predmetnih in popravnih izpitov v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt preprečevanja razmnoževanja legiolenoz v internem vodovodnem omrežju v OŠICT

  Šolski pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva  v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o uporabi zasebnih vozil v službene namene v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc na delovnem mestu v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Navodila za izvajanje  pravil o letnem  dopustu zaposlenih v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje

  Šolski pravilnik o protivlomnem alarmnem sistemu v objektu Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠICT v času koronavirusa

  Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Letni razpored delovnega časa za zaposlene v OŠICT za posamezno šolsko leto

  Šolski pravilnik zaščite in reševanja ljudi v primeru epidemije

   Status športnika oz. umetnika: Pravila o dodelitvi statusa


  Poslovniki:

  Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik o delu sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik  šolske knjižnice na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2023/2024

   

   

   

  Accessibility