• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Individualna in skupinska pomoč

  Individualna in skupinska pomoč v šolskem letu 2019/2020:

  Učitelji izvajajo tudi individualno in skupinsko učno pomoč.

  Nadarjenim učencem bomo ponudili nabor aktivnosti, ki jih bodo izvajali strokovni delavci šole in zunanji izvajalci. Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci je Blanka Gombač.

  Učencem z učnimi težavami  bodo namenjene ure individualne in skupinske pomoči, in sicer v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih:

  Barbara Borštnar bo pomagala učencem 1. in 2. razreda,

  Tina Trugar bo pomagala učencem 3., 4. in 5. razreda,

  Ivan Skrinjar učencem od 6. do 9. razreda na področju naravoslovja in

  Ajda Klanšek Šimunič učencem od 6. do 9. razreda na področju jezikoslovja.

  Accessibility