• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Projekti

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je v skladu z merili Javnega poziva za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju izbrana za sodelovanje v navedenem projektu. 
  Realizacija aktivnosti v sklopu projekta je odvisna od izdaje odločitve o podpori Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, skladno s 26. členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Ur. l. RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16-popr.,15/17, 69/17 in 67/18), ki je pogoj za sklenitev pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V kolikor odločitev o podpori ne bo izdana in pogodba o sofinanciranju ne bo sklenjena, se predvidene aktivnosti ne bodo izvedle in bo javni poziv brezpredmeten.
  Koordinatorje projekta na šoli: Katja Podmenik in Jure Jazbec

   

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

  Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.
  Povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
  www.eu-skladi.si
  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  _____________________________________________________________________________________________

  Šola je Kulturna šola 2016 – 2021 in nadaljevali bomo z najrazličnejšimi oblikami kulturno-umetniškega udejstvovanja, v katerega bomo skušali pritegniti čim večji delež učenk in učencev. Čeprav je to povezano z dodatnimi finančnimi sredstvi, pa bomo poskušali vse učence odpeljati na vsaj eno kvalitetno kulturno (glasbeno, plesno, gledališko, lutkovno ipd.) predstavo v enega od profesionalnih gledališč.


  Šola je vključena tudi v projekt Mreža zdravih šol, kjer poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano in gibanje. Učenci imajo na voljo žoge, da se pred poukom in po njem lahko razgibajo na šolskem dvorišču/igrišču.
  Učenci, vključeni v OPB bodo lahko sodelovali pri dodatnih športnih vsebinah, ki jih bo izvajal učitelj športa in zunanji izvajalci (lokalni športni klubi).
  Spodbujamo vključevanje v odbojkarsko ekipo, ki se kosa z ekipo učiteljev. Vsako leto izvajamo Šport in špas – druženje generacij. Koordinatorica: Irena Štusej.
  Sodelujemo v Simbiozi giba. Priključimo se aktivnostim ob dnevu slovenske hrane. 
  Imamo šolski vrt in čebelnjak.
  V popolnoma prenovljeni šolski telovadnici (2017) imajo na razpolago večje število specialnih didaktičnih pripomočkov za športno vadbo tudi najmlajši učenci (nakup 2018).


     

  Šola je bila vključena v program Zdrav življenjski slog 2017-2018, aktivnosti so potekale do avgusta 2018; vodja Gašper Ovnik. Vadba je potekala med šolskim letom po urniku vadbenih skupin, dodatne aktivnosti so se občasno izvajale ob sobotah ali med počitnicami. 


     

  Smo akreditirana gostiteljska ustanova za izvajanje Prostovoljskih projektov (prej: Evropska prostovoljska služba) in v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje gostimo evropske prostovoljce.(2017: Loula iz Slovaške, 2017/2018: Josephine iz Nemčije, 2018/2019: Nevena iz Srbije, 2019/2020 Marina Savić in Bosne), ki obogatijo naše delo z neformalnimi oblikami učenja. Koordinatorica: Barbara Zupančič.

  _____________________________________________________________________________________________

  Šola bo v šolskem letu 2019/2020 nadaljevala:
  -z občinskim projektom medkulturnega izobraževanja in različne jezikovne aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov (september 2019), koordinatorica Barbara Zupančič;
  – z občinskim ekološkim  projektom– čistilno akcijo, koordinacija na šoli: Simona Božič, Nataša Kos Vraneševič;
  – nacionalnimprojektom Turizmu pomaga lastna glava, namen: promocija lokalnega turizma, mentorici S. Potrbin in Biserka Rotar;
  –  z nacionalnim projektom Semena sprememb, ki ga podpirata Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in MIZŠ, 4. in 5. razred, mentorici Alenka Ramšak in Tina Trugar.

       


   

  Najmlajši bodo nadaljevali z vključitvijo v Zlati sonček (organizator Zavod RS za šport Planica); v okviru tega bodo izvedli različne športne in druge planirane aktivnosti. Znova se bodo pridružili tudi projektu Naučimo se plavati.  Mentorica obeh projektov je Mojca Mahkovic. Učenci bodo plavali v pokritem bazenu v Hrastniku.

  Za nekoliko starejše učence bomo nadaljevali s športnim programom Krpan (organizator Zavod RS za šport Planica); koordinator: Boris Žavbi.

  _____________________________________________________________________________________________

   

  V šolskem letu 2013/2014 smo postali Simbioza šola in z delom pri tem medgeneracijskem projektu bomo predvidoma nadaljevali tudi v šolskem let 2019/2020. Učenci bodo pod mentorstvom Matica Leniča pomagali starejšim pri razvijanju njihovih e kompetenc., če bo za to dejavnost interes.

  Izvajali bomo Simbiozo giba, ko se starši oz. stari starši pridružijo najmlajšim pri urah športa – koordinatorica dogodka je Mojca Mahkovic.

   


  V smislu spodbujanja zdravega načina življenja se bomo znova pridružili medgeneracijskemu športnemu druženju Šport in špas – druženje generacij, kjer športnim vsebinam dodajamo tudi izobraževalne (zdrava prehrana, predstavitev športov itd). Dogodek bomo predvidoma izvedli 24. aprila 2020. Koordinatorica: Irena Štusej.


  Nadaljevali bomo s projektom Rastem s knjigo (organizator Javna agencija za knjigo RS), ki ga že nekaj let uspešno vodi mentorica Blanka Gombač. Projekt je medpredmetno in medinstitucionalno zasnovan in izvajan; vzpostavili smo dobro sodelovanje z lokalno knjižnico in njihovimi strokovnimi delavkami.

   _____________________________________________________________________________________________

  V smislu prometne varnosti se bomo pridružili projektu Varno na kolesu v organizaciji Butan plina (koordinatorica  Nina Magister) in predvidoma prireditvi Jumicar (organizator Jumikar d.o.o. iz Lukovice; šolski koordinator Tina Trugar), ki jo vsako leto organizira OŠ Trbovlje (za petošolce), plačnik stroškov pa je Občina Trbovlje.

  ____________________________________________________________________________________________

  Z različnimi oblikami pedagoškega dela smo se priključili Dnevom evropske kulturne dediščine – dediščina gre v šole. Načrtuejmo celodnevni ustvarjalni dogodek, ki bo potekal 1. oktobra 2019; koordinacija: Maša Bricl, Mateja Jamnikar in Nenad Petrović.

  _____________________________________________________________________________________________

                 

  Sodelovanje z Zvezo projateljev mladine Slovenije:
  – z različnimi aktivnostmi se bomo priključili Tednu otroka (od 1. do 7. oktobra 2018). V tem tednu bomo tudi izvedli “dan poklicev” – koordinatorica:  svetovalna delavka;
  – učenci bodo še naprej sodelovali v nacionalnem  projektu: učenje človekovih in državljanskih pravic z otroškim parlamentom, tema: Šolstvo in šolski sistem, mentorica Biserka Rotar;


  V novembru se bomo znova pridružili aktivnostim ob dnevu slovenske hrane: pojedli zdrav slovenski zajtrk, ki bo vključeval domači med. delavnice v zvezi s slovensko hrano pa bomo    (zaradi prostorke stiske ob sanaciji zgradbe) izvedli v septembru 2017. Koordinatorici projekta sta Barbka Borštnar in Sabina Potrbin.

   

   


    Običajno sodelujemo tudi z Unicefom pri izvajanju njihovih delavnic (koordinatorica: Mojca Lazar Doberlet), z Amnesty International pri pisanju apelov za izpustitev političnih zapornikov (koordinator Klemen Turnšek).

  _____________________________________________________________________________________________

  Kot konzorcijski partnerji bomo sodelovali pri skupnih dejavnostih v okviru projekta Gleda(l)išče (nosilec projekta Gledališki inštitut); koordinatorica: Blanka Gombač.

  Več si lahko preberete na platformi Zlata paličica (www.zlatapalicica.si).

   

  Kot partnerji sodelujemo v projektu Filmska osnovna šola (nosilec projekta Art kino mreža) – šolska koordinatorica: Blanka Gombač.

   

  Sodelujemo v v petletnem projektu Jeziki štejejo (nosilec projekta Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani), koordinacija na šoli: Ajda Klanšek Šimunič.

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je vključena v večletni projekt Jeziki štejejo; šolska koordinatorica projekta in dejavnosti, povezanih z njim, je Ajda Klanšek Šimunič. Ob evropskem dnevu jezikov so na šoli potekale delavnice, ki so promovirale večjezičnost, raznojezičnost, večkulturnost in sodelovalno učenje. Družili so se učenke in učenci vseh treh trboveljskih osnovnih šol. Sodelujoče in mentorice je pozdravila podžupanja, gospa Maja Krajnik.
  Zahvaljujemo se zunanjim sodelavcem in gostom, ki so si dogodek ogledali. Več si lahko preberete na: POROČILO EDJ, Klanšek, sept. 2018

  Nekaj foto utrinkov (foto: AKŠ)

   

  Marca 2019 sva se Ajda Klanšek Šimunič in ravnateljica udeležili kvalitetnega strokovnega izobraževanja Supporting Multilingual Classroom v organizaciji Evropskega centra za moderne jezike.
  Poroičili si lahko preberete: Poročilo ECM; Rimske toplice

                                                      Izobraževanje ECML, AKŠ, april 2019

  _____________________________________________________________________________________________

   

  Ob slovenskih državnih praznikih bomo organizirali kulturne dogodke, kjer bodo sodelovali učenci šole. Proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob dnevu državnosti bosta potekali v šolski telovadnici; proslava ob slovenskem kulturnem prazniku pa bo, skupaj z razstavo izdelkov naših učencev, potekala v avli DDT, in sicer  8. februarja 2019.

  Organizirali bomo dve večji prireditvi za celotno šolo, na kateri bomo povabili vse, ki so kakor koli povezani s šolo. Prireditev v času veselega decembra z naslovom  Cankarjevo leto 2018 bo potekala 3. decembra 2018 v Delavskem domu Trbovlje, koordinatorica prireditve: Alenka Ramšak.
  Druga večja prireditev pa bo valeta – slovo devetošolcev, ki bo predvidoma potekala v Delavskem domu Trbovlje, in sicer 12. junija 2019 (koordinatorica Ajda Klanšek Šimunič).

  Vsi ti dogodki so javni, odprti za obiskovalce, kar pomeni, da se fotografirajo, snemajo, in sicer z namenom obveščanja javnosti in promoviranja šole.