• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • ZRSŠ sofinanciranje mednarodne dejavnosti

  Solidarni z naravo in drug z drugim

  Zaradi sodelovanja z OŠ Matije Vlačića iz Labina v Republiki Hravški v mednarodnem projektu Solweeks, bo skupina naših (najbolj prizadevnih) učencev obiskala vrstnike iz partnerske šole. prva izmenjava (mladih Trboveljčanov v Labin) bo potekala v začetku novembra 2019, druga (iz Labina v Trbovlje) pa v začetku decembra 2019. 
  Predvideni učiteljici spremljevalki bosta Nina Magister in Sabina Potrbin.
  Informativni sestanek za starše izbranih učencev, predvidenih za izmenjavo, bo v sredo, 16. 10. 2019, ob 18. uri v učilnici za naravoslovje/biologijo).
  _________________________________________________________________
  Takšen je naslov projekta, ki  ga je s prijavo na razpis Zavoda RS za šolstvo za mednarodno sodelovanje pridobila OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Projektno sodelovanje med trboveljsko osnovno šolo in OŠ Matije Vlačića iz Labina v Republiki Hrvaški bo potekalo od avgusta do decembra 2019. V tem času se bodo na obeh šolah zvrstile dejavnosti, ki pri učencih spodbujajo odgovornost, strpnost in solidarnost z naravo in med ljudmi, strpnost do drugačnih, vseživljenjsko učenje o zdravem načinu življenja, o sprejemanje večkulturnosti in večjezičnosti.

  Verjamemo, da se bodo na neposreden ali vsaj posreden način v delo projekta vključili vsi učenci šole, njihovi starši oz. skrbniki, vsi zaposleni na šoli ter partnerji v širšem lokalnem okolju, ki podpirajo naše delovanje.

  Vsi, ki bodo na kakršenkoli način vpeti v projektno delo, bodo lahko razvijali svoje lastne kompetence (socialne, jezikovne, računalniške, estetske), ročne spretnosti, prostovoljstvo in krepili zavedanje o bogastvu večkulturnosti.

  V okviru projekta nameravamo izvesti dve mednarodni mobilnosti, in sicer bo skupina sedmošolcev obiskala vrstnike v Labinu (predvidoma v začetku novembra), otroci iz Labina pa bodo obiskali trboveljske vrstnike v začetku decembra 2019.

  Z dobrodelnim sejmom in kulturno prireditvijo 10. decembra 2019 v Domu Svobode v Trbovljah se bo tokratni projekt zaključil, vezi pa verjetno uspemo vzdrževati še naprej, saj sta mesti Trbovlje in Labin povezani tudi na drugih področjih.

  Koordinatorica projekta na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je Nina Magister, na OŠ Matije Vlačila Labin pa Dean Nestorović.

  Projekt sofinancirajo Zavod RS za šolstvo in lokalne firme Rudis, EIMD, Pronig in RGD E, pri prijavi so nas podprli Občina Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, OŠ dr. Slavka Gruma iz Zagorja in Varstveno delovni center Zagorje. Sodelovanje v projektu je potrdilo tudi Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Sloveniji.

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  _____________________________________________________

   Zaključek projekta (31. 12. 2016)

  S koncem koledarskega leta smo zaključili naš mednarodni projekt. Verjamemo, da smo uspeli izpolniti večino ciljev, ki smo si jih zadali:
  – primerjati izobraževalni kurikulum v dveh državah in ga razširiti z dodatnimi aktivnostmi;
  – izvesti podobne aktivnosti na dveh šolah, jih ovrednotiti in nato izmenjati izkušnje;
  – spoznati slovansko kulturo nedaleč od nas, odpravljati predsodke, sprejemati večkulturnost tudi v lokalnem okolju;
  – razvijati socialne, jezikovne, računalniške, estetske kompetence, razvijati ročne spretnosti, prostovoljstvo in solidarnost, krepiti zavedanje o večkulturni Evropi;
  – povezovanje formalnega in neformalnega učenja;
  – sprejemanje drugačnosti in s tem zmanjševati napetosti ob aktualnih migracijah;
  – konkretne izdelke razstaviti na dobrodelnem sejmu; sodelovati z Rdečim križem in drugimi zainteresiranimi organizacijami v lokalni skupnosti pri izdelovanju recikliranih, ročno izdelanih daril; obiskati veleposlaništvo Republike Srbije v Sloveniji in spoznati njihovo delo in pomen;
  – izvesti dve mednarodni mobilnosti in navezati nadaljnje stike med šolama;
  – dvig ugleda obeh šol, slovenske in srbske, v lokalni skupnosti ter razbijati stereotipe in spodbujati empatijo.

  Hvala vsem, ki ste nam pri našem delu pomagali, z nasveti, materiali, delom ali denarjem. Se priporočamo! Naše bogastvo je v naših otrocih!

  The end of the project
  With the end of the year, the international project that the school was involved in ended. Hopefully, the aims of the project have been reached successfully:
  – comparing the educational systems in the two countries (Slovenia and Serbia);
  – getting to know the two Slavonic cultures and overcoming the prejudices;
  – developing the social, lingvistic, computer, aesthetic competences;
  – supporting voluneteering and solidarity;
  – emphesising the importance of the multicultural Europe;
  – combining the formal and informal ways of life-long learining;
  – accepting the differences, reducing the fear connected with the recent migration problems in Europe;
  – organizing the fair and a final cultural event;
  – cooperation with some other members of the local community;
  – a visit to the Embassy of the Republic of Serbia in Ljubljana;
  – two international exchange visits;
  – emphesing the reputation of the two schools in their local community;
  – stimulating empathy etc.
  Both schools would like to express their gratitude to everybody who has enabled this project to be completed successfully.
  The wealth of the nation is in its youth!

  _____________________________________________________________________________________

  (A Slovene Eve in Požarevac)

  (13. 12. 2016)Na partnerski šoli v Požarevcu so pripravili slovenski večer, kjer so strnili vtise z obiska v Trbovljah.

  The parner school in Požarevac, Srbia, organized a special Slovene Eve where the students and the teachers that had visited Slovenia presented their impressions.

  _____________________________________________

  Na obisku (A Visit to Trbovlje)

  (5. 12. 2016)
  V petek, 2. 12. 2016, smo v večernih urah pričakali goste iz partnerske šole Sv. Sava iz Požarevca. Po prihodu v Trbovlje so se učenci srečali s prijatelji iz Trbovelj in njihovimi starši, ki so jih nato odpeljali na svoje domove. Z učiteljicami smo se spoznavali na družabnem srečanju.
  V soboto smo si ogledali Zasavski muzej Trbovlje in se sprehodili po mestu, imeli na šoli dopoldan delavnice (reciklirana darila lastne izdelave), popoldan pa ples.
  V nedeljo so srbski gostje spoznavali lepote Slovenije.
  V ponedeljek dopoldan so bili delno pri pouku, delno sodelovali na generalki pred kulturnim dogodkom. Na Občini Trbovlje jih je sprejela direktorica občinske uprave , ogledali so si kratek film o Trbovljah.
  Zvečer smo uživali na dobrodelni kulturni prireditvi Prijateljstva preko meja.
  Spoznavali  smo naše posebnosti in se veselili svojih skupnih lastnosti. Imeli smo se lepo!
  V Požarevac so se vrnili z vlakom v torek zjutraj. Dobrodošli še kdaj med nami.
  Zahvaljujemo se staršem, ki so sprejeli otroke v svoje domove; vsem sponzorjem in donatorjem ter drugim sodelavcem v lokalni skupnosti pa za pomoč pri izvedbi projekta.

  We welcomed the guests from Požarevac on Friday. 2nd December 2016, in the evening. On Saturday, there were workshops at the school and a lively dancing eve. On Sunday, the students and the teachers enjoyed sightseeing around Trbovlje and Slovenija. On Monday, they spent some time at school, at the cultural centre and meeting the representatives of the municipality of Trbovlje. The Serbian group left Trbovlje on Tuesday morning. We hope we will be able to host them in Trbovlje some time again in the future.
  We would like to express the gratitude towards the families that accepted the Serbian children into their homes and to all the sponsors and other supporters in the local community that helped us carry out the project.

  ___________________________________________________________________________________________

   

  Vabilo (Invitation)

  (2.11. 2016): Vabljeni na predstavitev projekta, kjer bodo svoje izkušnje podali učenci in učiteljice, ki so se udeležili izmenjave. Vabljeni v torek, 8. novembra 2016 ob 18.00! Zagotavljamo smeh in dobro voljo.

  You are welcome to join the event organised by the group of students and teachers involved in the international exchange visit to Požarevac. The event takes place on 8th November 2016 at 6.00 p.m. at our school. You will be able to spend a joyful evening. Welcome.

  _________________________________________________

  Mobilnost trboveljskih otrok v Srbijo (The international mobility of students from Trbovlje to Srbia)

  (26. 10. 2016) Naši učenci so se na izmenjavi v Požarevcu (20. – 24. 10. 2016) predstavili s kratkim igranim filmom: poglejte. https://www.facebook.com/os.ivanacankarjatrbovlje.
  Before the international mobility to Požarevac, Srbia (20th to 24th October 2016), a group of Slovene students made a short film. You are welcome to see it at:  https://www.facebook.com/os.ivanacankarjatrbovlje.

  __________________________________________________________________________

  Potekanje projekta – skupna spletna stran (The passing of the project – the webside)

  (18. 10. 2016) V letošnjem šolskem letu od avgusta do decembra 2016 na šoli poteka mednarodni projekt z naslovom Reciklirana darila lastne izdelave, ki ga financira Zavod RS za šolstvo. Sodelujemo z OŠ “Sv. Sava” v Požarevcu. Učenci pripravljajo izdelke iz odpadnega materiala in spoznavajo značilnosti države partnerice. Od 20. do 24. oktobra 2016 je bila skupina učencev in tri učiteljice na petdnevni izmenjavi v Požarevcu, decembra pa bomo mi gostili prijatelje iz Srbije. V okviru projekta je nastala naša skupna spletna stran: http://recycledgifts.weebly.com/ in na šolskem FB-u.

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje and OŠ Sveti Sava from Požarevac, Srbia, are partners in a mutual project called DIY Recycled Gifts. The students have already started to learn about each others facts and characteristics, they are involved in making gifts from recycled materials. A group of Slovene students and three teachers was visiting the Serbian partner school in Požarevac from 20th to 24th October (travelling by train). A group of Serbian students and their teachers are coming to Trbovlje at the beginning of December. You cam learn more about the project at the: http://recycledgifts.weebly.com/ or at the school FB.

  ________________________________________________

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in/and OŠ Sveti Sava, Požarevac

  (20. 6. 2016) Z veseljem obveščamo, da smo bili izbrani za sofinanciranje mednarodne dejavnosti, in sicer na osnovi razpisa Zavoda RS za šolstvo. Naš projekt, z naslovom Reciklirana darila ročne izdelave, se bo odvijal od avgusta do decembra 2016 v sodelovanju z OŠ Sveti Sava iz Požarevca. Koordinatorica projekta je Blanka Gombač, prof. slov in nem. j.

  We are very happy to inform you that the school has been successful at the call for the international cooperation sponsored by the National Education Institute Slovenia. The project called DIY Recycled Gifts will go on between August and December 2016; the Slovene coordinator is Blanka Gombač, a Slovene and German teacher.

  _________________________________________________________________

  Potek projekta so finančno omogočili: Zavod RS za šolstvo, Prototip cc d.o.o., Rudis d.o.o., Rudis Mont d.o.o. in Kovit d.o.o. Trbovlje

   

  Accessibility