• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 •  
  Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
  Trg Franca Fakina 8
  1420 Trbovlje
  Telefon: 03 56 33 202 (tajništvo)
  e-mail: os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  Transakcijski račun: 01329-6030684161
  Davčna številka: 59416815
   
  Ravnateljica: Maja Volk
  Telefon ravnateljice: 03 56 33 200
  e-naslov: maja.volk4@guest.arnes.si
  Pomočnica ravnateljice: Sabina Potrbin
  Telefon: 03 56 33 202 
  e-naslov: sabina.potrbin@guest.arnes.si
  Šolska svetovalna delavka:  Katja Podmenik
  Telefon svetovalne službe: 03 56 33 207
  e-naslov: katja.podmenik2@guest.arnes.si
  Uradne ure svetovalne službe:
  vsak dan od 7.30 do 14.30. Uradne ure za starše so vsak delovni dan od 7.30 do 9. 30 oz. po dogovoru.
  Šolska svetovalna delavka je v izjemnih razmerah dosegljiva tudi izven uradnih ur dela svetovalne službe. 
  V času šolskih počitnic: po dogovoru.

  Računovodstvo in tajništvo:  Marjana Mastnak in Petra Marinko
  e-naslov: os-ic2.trbovlje@guest.arnes.si (računovodkinja)
  e-naslov: petra.karba@guest.arnes.si (tajnica VIZ)
  Telefon: 03 56 33 203 (računovodstvo), 03 56 33 202 (tajništvo)
  Poslovni čas računovodstva in tajništva je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.
  Uradne ure za stranke so vsak dan od 7. do 9. ure in od 12. do 14. ure.
  V času šolskih počitnic: od 9.00 do 12.00.
  Vsa obvestila, prijave in odjave od šolske prehrane ter urejanje finančnih zadev je praviloma možno tudi izven uradnih ur.    

  Šolska knjižničarka:  Urška Cilenšek
  Šolska knjižnica posluje vse dni v tednu. 
  Knjižnica je v šolskem letu 2022/2023 odprta za izposojo:

  • ponedeljek, sreda, petek od 11. do 15. ure, torek in četrtek od 7. do 11. ure po A-turnusu in
  • ponedeljek, sreda, petek od 11. do 15. ure, torek in četrtek od 7. do 11. Ure po B-turnusu.

   

  Accessibility