• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolska skupnost

  POROČILO O DELU  ŠOLSKE  SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020: 
  Čeprav se šolsko leto uradno konča zadnjega avgusta, pregled večine opravljenega dela lahko opravimo že po končanem pouku. 
  Šolsko skupnost sestavljajo vsi učenci, učitelji in vsi delavci šole, ki z dogovarjanjem in z medsebojnim spoštovanjem poskrbijo za to, da sta življenje in delo na šoli za vse čim prijetnejša. Vedno delujemo v skladu z dogovorjenim vzgojnim vodilom naše šole –  vzgajamo odgovorne, strpne in solidarne ljudi.  Trudimo se, da učencem omogočamo vse dejavnosti, v katerih lahko izkažejo svoja zanimanja, nadarjenosti in potrdijo svojo uspešnost, da se vadijo v javnem nastopanju, da preverjajo informacije in iščejo nove rešitve in poti. Veseli smo, da  posebno hudih konfliktov  ni bilo. Učence  navajamo na spoštljiv odnos do drugih, demokratičen dialog, na upoštevanje predlogov in argumentov drugih, na potrebo po dogovarjanju in sprejemanju kompromisov. Tako smo skušali rešiti tudi vse konflikte, probleme in potrebe.
  Ker se o vsem sproti dogovarjamo, v manjših skupinah, in ker učenci povedo svoje pripombe, predloge in želje, ki jih skušamo skupaj razrešiti, ne sestankujemo veliko.
  Tudi letošnje leto smo zbirali odpadni papir, najbolj se je izkazal 2. B. Zbirali smo tudi še zamaške, tonerje in zvezke v akciji Slovenske Karitas Podari zvezek.
   Organizirali smo sami in sodelovali na tečajih, projektih, akcijah, proslavah, natečajih in prireditvah, v šoli in izven nje.  Z  veseljem skrbimo za urbani vrtiček in za čebele.  
  Uspešno smo sodelovali z društvi, šolami, zavodi, ustanovami…, z mladimi in s starejšimi, v Trbovljah, v Zasavju in po Sloveniji. Svoje dejavnosti redno predstavljamo preko različnih medijev.
  Pravzaprav je vse, kar na šoli poleg rednega učno-vzgojnega dela počnemo, dejavnost  ŠS. Menimo, da je delo vseh, ki sestavljamo ŠS OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, glede na število učencev in vseh zaposlenih, zelo obsežno in tudi uspešno.

  Trbovlje, 24. 6. 2019                                                                           Za ŠS Jasna Drnovšek