• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolska skupnost

  POROČILO O DELU  ŠOLSKE  SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021: 
  Čeprav se šolsko leto uradno konča zadnjega avgusta,  lahko poročilo zapišemo že po končanem pouku.
  Šolsko skupnost sestavljajo vsi učenci, učitelji in vsi delavci šole, ki z dogovarjanjem in z medsebojnim spoštovanjem poskrbijo za to, da sta življenje in delo na šoli za vse čim prijetnejša. Vedno delujemo v skladu z dogovorjenim vzgojnim vodilom naše šole –  vzgajamo odgovorne, strpne in solidarne ljudi.  Trudimo se, da učencem omogočamo vse dejavnosti, v katerih lahko izkažejo svoja zanimanja, nadarjenosti in potrdijo svojo uspešnost, da se vadijo v javnem nastopanju, da preverjajo informacije in iščejo nove rešitve in poti. Učence  navajamo na spoštljiv odnos do drugih, demokratičen dialog, na upoštevanje predlogov in argumentov drugih, na potrebo po dogovarjanju in sprejemanju kompromisov.
  Tudi letošnje leto smo zbirali odslužene elektronske naprave in odpadni papir, v treh posebej organiziranih akcijah, ker na dvorišču ni več stalnega zabojnika.
   Organizirali smo sami in sodelovali na tečajih, projektih, akcijah, proslavah, na natečajih in prireditvah, v šoli in izven nje, večinoma na daljavo. Skrbeli smo tudi za urbane vrtičke.
  Sodelovali smo, kolikor je bilo mogoče, z društvi, šolami, zavodi, ustanovami…, z mladimi in s starejšimi, v Trbovljah, v Zasavju in po Sloveniji, dokler ukrepi zaradi epidemije niso ponovno »zaprli« šol za več mesecev. Šolska skupnost kot »skupnost« v takih razmerah ne more delovati, vsak sam v izolaciji ni ravno povezan z drugimi. Tako smo se vključevali tudi v posamezne akcije, na primer v  Podari zvezek Slovenske Karitas in na razne natečaje, na daljavo in bolj posamično. 
  Po vrnitvi v šolo se nismo smeli preveč »mešati«, zato nismo sestankovali, se dogovarjali, tudi dejavnosti v živo nismo mogli uresničevati.
  Take posebne razmere – »sodelovanje« na daljavo – za delovanje šolske skupnosti  res niso spodbudne, zaposleni, še posebej pa učenci, smo med seboj vse manj povezani. Škodo, ki so jo povzročili ukrepi zaradi pandemije, bomo odpravljali verjetno še zelo dolgo.
  Upamo samo, da v prihodnjem šolskem letu  nadaljujemo z delom v običajnih razmerah.

  Zapisala Jasna Drnovšek, mentorica ŠS

  V šolskem letu 2021/2022 bo šolsko skupnost vodila Biserka Rotar.

  Accessibility