• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svet staršev

  Svet staršev šole sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek izvoli predstavnika za svet staršev in njegovega namestnika. Svet staršev na prvi seji (septembra) izvoli predsednika.

  Svet staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

  Izvoljeni predstavniki staršev v šolskem letu 2020/2021:
  Predsednik: Ervin Planinc, namestnica: Anja Vidergar

  Izvoljeni predstavniki staršev v šolskem letu 2021/2022;
  predsednik:
  namestnica: