• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svet staršev

  Svet staršev šole sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek izvoli predstavnika za svet staršev in njegovega namestnika. Svet staršev na prvi seji (septembra) izvoli predsednika.

  Svet staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

  Izvoljeni predstavniki staršev v šolskem letu 2022/2023;

  Maruša Jerman, Matej Drnovšek, Tadej Medved, Jernej Novak, Metka Lojen, Renata Štros, Janja Hacin, Aleksandra Jurman, Rok Podreberšek, Mojca Smodiš, Darja Cenin, Damjan Starina, Ervin Planinc, Gregor Špajzer, Petra Branda Mravlje,
  Katarina Rus,  
  predsednik: Ervin Planinc
  namestnica: Darja Cenin

  Accessibility