• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svet staršev

  Svet staršev šole sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek izvoli predstavnika za svet staršev in njegovega namestnika. Svet staršev na prvi seji (septembra) izvoli predsednika.

  Svet staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

  Izvoljeni predstavniki staršev v šolskem letu 2023/2024;

  Jure Ramšak, Kristina Lukač, Maruša Jerman, Matej Drnovšek, Tadej Medved, Jernej Novak, Martina Vitanc, Renata Štros, Barbara Avsenak, Aleksandra Jurman, Daniela Marijan, Rok Podreberšek, Mojca Smodiš, Ivan Margan, Vlasta Jež, Ervin Planinc, Gregor Špajzer,  
  predsednik: Ervin Planinc
  namestnica: Kristina Lukač

  Accessibility