• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svetovalna služba

  Svetovalna služba
  Svetovalna služba proučuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, nudi pomoč učiteljem pri sistematičnem spremljanju učencev, pomaga posameznim učencem, staršem in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov, svetuje pri izbiri in vpisu učencev v srednje šole. Vodi postopke v zvezi z evidentiranjem nadarjenih in otrok s posebnimi potrebami, usklajuje delo strokovnih skupin, ki se s temi otroki ukvarjajo ter vodi evalvacijo obravnav teh otrok; sodeluje z ustreznimi službami izven šole, ki so vključene v delo z učenci. Izvaja priprave na vpis in izvede vpis v prvi razred. Izvaja druge potrebne naloge oziroma naloge po navodilu vodstva šole.

  Šolska svetovalna delavka v šolskem letu 2023/2024:

  Helena Potušek
  telefon 03 56 33 207
  e-naslov: helena.potusek@guest.arnes.si

  Poleg svetovalnega dela izvaja tudi svetovalne storitve (Svetovalna storitev-okrožnica MIZŠ). 
  Delovni čas v šolskem letu 2023/2024: ponedeljek od 7.30 do 12.30, torek od 7.30 do 14.30, sreda od 9.00 do 15.00, četrtek od 7.30 do 14.30 in petek od 7.30 do 14.30. Šolska svetovalna delavka je v izjemnih razmerah dosegljiva tudi izven uradnih ur dela svetovalne službe. 

  Učiteljica DSP, pedagoginja Ines Čop
  telefon 03 56 33 207
  e-naslov: ines.cop@guest.arnes.si

  Učiteljica DSP, Katja Podmenik
  telefon 03 56 33 207
  e-naslov: katja.podmenik2@guest.arnes.si

  prisotna v šoli vse dni v tednu (skladno z urnikom izvajanja DSP).

  Učiteljica DSP, specialna pedagoginja (mobilna služba): Kaja Klančišar;
  prisotna v šoli vsak ponedeljek dopoldan.

  Accessibility