• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svetovalna služba

  Svetovalna služba
  Svetovalna služba proučuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, nudi pomoč učiteljem pri sistematičnem spremljanju učencev, pomaga posameznim učencem, staršem in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov, svetuje pri izbiri in vpisu učencev v srednje šole. Vodi postopke v zvezi z evidentiranjem nadarjenih in otrok s posebnimi potrebami, usklajuje delo strokovnih skupin, ki se s temi otroki ukvarjajo ter vodi evalvacijo obravnav tekh otrok; sodeluje z ustreznimi službami izven šole, ki so vključene v delo z učenci. Izvaja priprave na vpis in izvede vpis v prvi razred. Izvaja druge potrebne naloge oziroma naloge po navodilu vodstva šole.

  Poleg svetovalnega dela izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči učencem s primanjkljaji na različnih področjih in opravlja svetovalne storitve (Svetovalna storitev-okrožnica MIZŠ)

  Delovni čas, šolsko leto 2020/2021:
  – ponedeljek: od 7.00 do 13.30;
  – torek: od 7.00 do 14.00;
  – sreda: od 10.30 do 14.30;
  – četrtek: 8.30 do 14.30;
  -petek: od 7.00 do 14.00.

  Telefon: 03 56 33 207

  Reorganiziran delovni čas svetovalne službe (od 9. 11. 2020 do predvidoma 24. novembra 2020):
  ponedeljek: 9.00-13.30,
  torek: 9.00-12.30,
  sreda: 10.30-15.00,
  četrtek: 9.00-12.00,
  petek: 9.00-13.30.