• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Telovadnica

  Zaradi izrednih epidemičnih razmer v družbi, imajo tudi uporabniki šolske telovadnice v popoldanske času (v dogovoru z ustanoviteljem šole, Občino Trbovlje) DOLŽNOSTI in ne le pravico do uporabe telovadnice.
  Uporaba telovadnice je mogoča v skladu s podpisano (tripartitno) pogodbo in z doslednim upoštevanjem aktualnih odlokov vlade, uredb in priporočil NIJZ!
  Za izpolnjevanje pogojev uporabe športnega objekta in za dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov ODGOVARJAJO ODGOVORNE OSEBE društev oz. drugih uporabnikov telovadnice.

  Telovadnica se je v letu 2017 popolnoma prenovila  in je še bolj prijazna do vseh njenih uporabnikov.

  Telovadnico do 16. ure uporabljajo učenci šole, v popoldanskem času in občasno med konci tedna pa se telovadnica daje v uporabo oz. najem zunanjim uporabnikom. Da bomo lahko dolgo uživali v obnovljenih prostorih, se moramo vsi držati hišnega reda in pravil šolskega reda ter upoštevati požarni red in varstvo pri delu. Strinjanje z pogoji najema vsi najemniki telovadnice izrazijo s podpisom pogodbe o uporabi šolskih prostorov.

  Splošni pogoji uporabe prostorov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje,
  Pravila šolskega reda na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Dopolnjena pravila šolskega reda, oktober 2021
  Požarni red.

  Vsi uporabniki so seznanjeni z vsemi naštetimi dokumenti in so dolžni z najetim prostorom skrbno ravnati.
  Vse najemnike telovadnice tudi obveščamo, da je vstop v telovadnico v popoldanskem času mogoč izključno z dvorišča (ne iz šole) in da varujejo športne pripomočke, ki si jih sposojajo, v času izrednih epidemičnih razmer pa upoštevati preventivne zaščitne ukrepe.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Accessibility