• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Učbeniški sklad, učila in učni pripomočki

  Učenci si lahko brezplačno sposodijo učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga finančno omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci si, skladno z junijskimi prijavami, lahko sposodijo učbenike v šolski knjižnici ob pričetku pouka (predvidoma 1. septembra).
  Ob izteku šolskega leta pa jih vrnejo nepoškodovane.  Če učenci učbenike poškodujejo, izgubijo ali zadržijo, morate starši oz. skrbniki poravnati odškodnino. 
  Skrbnica učbeniškega sklada je Urška Cilenšek.

  V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih kupijo starši oz. skrbniki.

  Seznam učnih gradiv in ostalih pripomočkov za šolsko leto 2020/2021 je potrdil Svet staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Najdete ga na naslednji povezavi:


  SEZNAM UČBENIKOV DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV 2020/2021