• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Učbeniški sklad, učila in učni pripomočki

  Učenci si lahko brezplačno sposodijo učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga finančno omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci si, skladno z junijskimi prijavami, lahko sposodijo učbenike ob pričetku pouka (predvidoma 1. septembra).
  Ob izteku šolskega leta pa jih vrnejo nepoškodovane.  Če učenci učbenike poškodujejo, izgubijo ali zadržijo, morate starši oz. skrbniki poravnati odškodnino. 
  Učenci prvih treh razredov šole dobijo učna gradiva brezplačno v last (financer MIZŠ).
  Skrbnica učbeniškega sklada je Urška Cilenšek.

  V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih kupijo starši oz. skrbniki.

  Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023:
  Izbor učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024

  Prijavnice in seznam ostalih pripomočkov za šolsko leto 2022/2023:
  Pripomočki in prijavnice za šolsko leto 2023/2024

   

   

   

  Accessibility