• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zaposleni in KONTAKTI

  V šolskem letu 2021/2022 obiskuje OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 285 učenk in učencev.

  Zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je šestintrideset (36), od tega devetindvajset (29) strokovnih delavcev (od katerih so štirje (4) strokovni delavci zaposleni za določen čas) in sedem (7) tehničnih delavcev; en (1) delavec preko javnih del (pomoč pri učenju) in ena prostovoljka.

  Šolska svetovalna delavka: Staša Doležalek, dipl. psiholog (PZ DČ).

  Učiteljici za izvajanje DSP:
  – Ines Čop, dipl. pedagog,
  – Kaja Klančišar, dipl. spec. pedagog (mobilna služba, zaposlena v OŠ TČT).

  Knjižničarka pri nas dopolnjuje svojo delovno obveznost, sicer je zaposlena v GESŠ Trbovlje.

  Razdeljevanje hrane: delavka zaposlena v OŠ Trbovlje.

  Javno delo v letu 2021 (september-december 2021): en delavec v programu Pomoč pri učenju.

  Razredništvo:
  1. A Mojca Mahkovic, univ. dipl. prof. razrednega pouka, mojca.mahkovic@guest.arnes.si
  1. B Barbka Borštnar, učiteljica razrednega pouka, barbara.borstnar@guest.arnes.si
  2. A Nina Magister, mag. prof. razrednega pouka, nina.magister@guest.arnes.si
  2. B  Jaša Vrbnjak, jasa.vrbnjak2@guest.arnes.si
  3. A Eva Makarovič, mag. prof. razrednega pouka, eva.makarovic@guest.arnes.si
  3. B
  Simona Božič, univ. dipl. prof. razrednega pouka, simona.bozic@guest.arnes.si
  4. A Katja Podmenik, univ. dipl. prof, razrednega pouka, katja.podmenik@guest.arnes.si
  5. A Tina Trugar, univ. dipl. prof. razrednega pouka, tina.trugar@guest.arnes.si
  5. B Alenka Ramšak, univ. dipl. prof. razrednega pouka, alenka.ramsak@guest.arnes.si
  6. A Barbara Zupančič, univ. dipl. prof. razrednega pouka, pouč. TJA v 1.  in 2. VIO; barbara.zupancic1@guest.aranes.si
  7. A Gašper Ovnik, univ. dipl. prof. špor. vzgoje, gasper.ovnik@guest.arnes.si
  7. B Blanka Gombač, univ. dipl. prof. nem. in slov. jezika, blanka.gombac@guest.arnes.si
  8. A 
  Ajda Klanšek Šimunič, univ. dipl. prof. slov. in ang. jezika, ajda.klansek-simunic@guest.arnes.si
  8. B Jure Jazbec, mag. prof. šport. vzgoje, jure.jazbec@guest.arnes.si
  9. A Sabina Potrbin, univ. dipl. prof. bio in gosp., sabina.potrbin@guest.arnes.si
  9. B Biserka Rotar, univ. dipl. prof. geog. in soc., biserka.rotar@guest.arnes.si

  Učitelji – nerazredniki:
  Katja Alauf, prof. razrednega pouka, katja.alauf@guest.arnes.si
  Matic Lenič, račun. (DČ), matic.lenic@guest.arnes.si
  Tina Matko, LUM (DČ), tina.matko@guest.arnes.si
  Nenad Petrović, univ. dipl. prof. glasbe, nenad.petrovic@guest.arnes.si
  Ivan Skrinjar, učitelj matematike in fizike, ivan.skrinjar@guest.arnes.si
  Andreja Škorjanc, univ. dipl. prof. kemije, andreja.skorjanc1@guest.arnes.si
  Irena Štusej, univ. dipl. prof. bio,, irena.stusej1@guest.arnes.si
  Petra Horvat, univ. dipl. prof. zgod.in ang., petra.horvat3@guest.arnes.si
  Nika Lončar, nika.loncar1@guest.arnes.si (zaposlena od 18. 10. 2021)
  Jožica Rovšek, učiteljica matematike in fizike, jozica.rovsek@guest.arnes.si
  mag. Mojca Lazar Doberlet, univ. dipl. prof. ang. jezika, mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si
  Jasna Drnovšek, univ. dipl., prof. slov. j (zaposlena do 14. 10. 2021)

  Svetovalna služba:
  Staša Doležalek, dipl. psih., stasa.dolezalek@guest.arnes.si,
  Ines Čop, univ dipl. pedag. in prof. slov. j., ines.cop@guest.arnes.si

  Tehnično-administrativni delavci:
  Marjana Mastnak, računovodkinja (os-ic2.trbovlje@guest.arnes.si)
  Petra Karba, tajnica VIZ (os-ic.trbovlje@guest.arnes.si; petra.karba@guest.arnes.si)

  Dejan Tancer, hišnik (dejan.tancer@guest.arnes.si)

  Sadija Odobašić, čistilka,
  Mojca Rodič, čistilka,
  Jakobina Božič, čistilka,
  Jasmina Škrgić, čistilka

  Elektronski naslovi zaposlenih delavcev šole: 
  katja.alauf@guest.arnes.si
  mojca.mahkovic@guest.arnes.si
  barbara.borstnar@guest.arnes.si
  alenka.ramsak@guest.arnes.si,
  simona.bozic@guest.arnes.si
  tina.trugar@guest.arnes.si
  jozica.rovsek@guest.arnes.si
  barbara.zupancic1@guest.arnes.si
  ivan.skrinjar@guest.arnes.si
  irena.stusej1@guest.arnes.si
  biserka.rotar@guest.arnes.si
  ajda.klansek-simunic@guest.arnes.si
  blanka.gombac@guest.arnes.si
  nina.magister@guest.arnes.si
  nika.loncar1@guest.arnes.si
  sabina.potrbin@guest.arnes.si
  katja.podmenik@guest.arnes.si
  jasa.vrbnjak2@guest.arnes.si
  eva.makarovic@guest.arnes.si
  petra.horvat3@guest.arnes.si,

  nenad.petrovic@guest.arnes.si
  gasper.ovnik@guest.arnes.si
  jure.jazbec@guest.arnes.si
  andreja.skorjanc1@guest.arnes.si
  tina.matko@guest.arnes.si
  matic.lenic@guest.arnes.si
  stasa.dolezalek@guest.arnes.si
  ines.cop@guest.arnes.si
  petra.karba@guest.arnes.si
  os-ic2.trbovlje@guest.arnes.si
  dejan.tancer@guest.arnes.si
  mojca.rodic@guest.arnes.si
  jakobina.bozic@guest.arnes.si
  sadija.odobasic@guest.arnes.si
  jasmina.skrgic@guest.arnes.si

  Font Resize
  Contrast