• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zgodovina šole

  Zgodovina Osnovne šole Ivana Cankarja se začne v letu 1819 s prvo učilnico v stari cerkovnikovi hiši. Leta 1901 je bilo zgrajeno za tisti čas moderno šolsko poslopje za šestrazredno šolo. Že v letu 1910 so dodali trakt na južni strani in čez 12 let dozidali drugo nadstropje. Šola je bila ločena na fantovski in dekliški del, šele v šolskem letu 1947/1948 so oddelki postali mešani.
  Prvega junija leta 1960 je šola dobila svoje sedanje ime, in sicer Osnovna šola Ivana Cankarja, v decembru 2016 pa se je šola preimenovala v Osnovno šolo Ivana Cankarja Trbovlje. 
  V šolskem letu 1960/1961 je bilo v okviru šole 35 oddelkov – 1278 otrok, zato je bilo treba uvesti tri izmene in gostovati v gimnaziji in prizidku glasbene šole. Leta 1968/1969 je bila iz samoprispevka zgrajena telovadnica. Leta 1972 je šola postala pedagoška enota v okviru OŠ Trbovlje; imenovala se je Oddelek OŠ Ivana Cankarja pri OŠ Trbovlje. Leta 1994 je OŠ Ivana Cankarja spet postala samostojna osemrazredna šola. Leta 2001 je šola postala devetrazredna osnovna šola, prvi šestletniki so bili prva leta v enotah trboveljskega vrtca, nato pa so se tudi oni pridružili ostalim na šoli. Ob organizacijskih spremembah je bilo potrebnih veliko popravil, nakupov in izboljšav.
  Kakšne spremembe so izpolnile stoletje?
  Pred učitelji so bile vedno enake naloge: v osnovni šoli morajo dobiti učenci trdna osnovna znanja, da bodo lahko svoje izobraževanje nadaljevali, utrditi pa je treba tudi etična načela življenja v družbi. Veliko je bilo treba razmišljati o motivaciji, individualizaciji, operacionalizaciji ciljev, skupinski učni obliki, delu v dvojicah… vse to so bile nekoč novosti. Celodnevna šola nam je postregla s samostojnim učenjem in usmerjenim prostim časom . Prerasli smo osemletko in zagrizli v devetletko: otroci postanejo šolarji že pri šestih letih, kot v večini evropskih držav. Posvečamo se projektom, akcijam, programom, se urimo v rabi digitalne tehnologije.
  Leta 2013 smo pričeli z elektronskim vodenjem šolske dokumentacije. Leta 2015 smo prešli na e račune in ukinili gotovinsko plačevanje; poleti 2015 je stara lepotica dobila novo pokrivalo in prenovljene prostore v drugem nadstropju šole. V letu 2016 smo v šolo pripeljali optiko, konec leta prešli na elektronsko arhiviranje. Leta 2017 sta bili šola in telovadnica energetsko sanirani: zgradbi sta dobili zunanji ovoj-fasado, zamenjana so bila vsa svetila, popravljeno centralno ogrevanje, v celoti obnovljeno pritličje ter telovadnica, ki je dobila tudi vso novo športno opremo. Izboljšave je delno sofinancirala Evropska unija iz kohezijskega sklada. Leta 2018 je bila obnovljena okolica šole: pridobili smo urbane vrtičke, čebelnjak in tlakovanje s fotoaktivnimi tlakovci.

  Šola je bila vedno odraz družbene ureditve in politike. Učitelji so vbijali učencem strah pred bogom in cesarjem, ponižnost do kralja, čaščenje in ljubezen do tovariša Tita – in zdaj – povzdigovanje osebnih človekovih pravic in demokracije pod skupno, varno evropsko streho.
  Nobena nova oblika ne more odvzeti otrokom dela in napora pri pridobivanju znanja, odraslim, učiteljem in staršem pa ne – skrbi zanje.
  Šola je povezana z mladostjo, zato končajmo s Cankarjevimi besedami:

  Vsaka mladost je polna sreče in radosti, sijajnega sonca in prešernega smeha.

  Accessibility