• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Starši oziroma skrbniki otrok so lahko v stikih z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole vedno, kadar nastopijo določeni problemi, ki jih ne zmorejo rešiti sami. Lahko se pogovorijo z razrednikom, učitelji, zaposlenimi v šolski svetovalni službi ali ravnateljico. Lahko pokličejo ali se, po predhodnem dogovoru, osebno zglasijo v šoli-seveda v aktualnih razmerah z upoštevanjem protokolov delovanja šole oz. spoštovanja veljavnih uredb, odločb, priporočil.

  Organiziramo roditeljske sestanke in skupne govorilne ure , in sicer v običajnih razmerah v šoli v popoldanskem času, sicer je oblika prilagojena razmeram (na daljavo).  Skupne govorilne ure so praviloma enkrat mesečno (zadnji delovni torek v mesecu), v izrednih razmerah se oblika in čas pogovornih ur prilagajata.   
  Roditeljski sestanki potekajo v skladu z letnim delovnim načrtom šole, oz. na varen način.
  Stikom s starši, skrbniki in učenci so namenjene tudi svetovalne storitve, ki jih ima po odločbah ZRSŠ večje število učencev na šoli. Namenjene so reševanju specifične problematike, vzpostavljanju pozitivnih odnosov, krepitvi vezi, svetovanju.
  Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo specifično pomoč strokovnih delavcev šole, se izvajajo evalvacijski sestanki vsaj enkrat letno. 
  Predavanje za starše oz. skrbnike organiziramo enkrat letno, vendar žal njihov pomen prepozna le manjše število staršev oz. skrbnikov.
  Individualne govorilne ure: učitelji so na razpolago za razgovor s starši oziroma skrbniki kadarkoli v dopoldanskem času po predhodni najavi, v nujnem primeru pa kadarkoli. Moderna tehnologija omogoča različne načine komunikacije – želimo pa vljuden, iskren, odprt delaven odnos, v korist našega skupnega vzgojnega delovanja.

  Accessibility