• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolska prehrana

  Obvestilo OŠ Trbovlje, ki pripravlja šolsko prehrano tudi za OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, o novih cenah šolske prehrane s 1. 9. 2021: Nove cene šolske prehrane

  Prilagamo rezultate šolske ankete in pisno analizo le-teh; šolska anketa o prehrani je bila izvedena proti koncu šolskega leta 2020/2021:
  rezultati šolske ankete o prehrani 2020-21 Analiza šolske ankete o prehrani 2020-21
  Prilagamo rezultate nacionalne raziskave šolske prehrane 2020 (rezultati: junij 2021), ki jo je izvedel NIJZ: Raziskava prehrana NIJZ 2020

   

  JEDILNIK ZA TEKOČI TEDEN

   

   

  Učenci se lahko naročijo na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da ima vsak učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Dopoldanska malica je med glavnim odmorom (od 9.55 do 10.10).  Kosilo je med 11.50 in 13.50.
  Plačevanje prehrane je urejeno na osnovi podpisane pogodbe o naročilu šolske prehrane. Prosimo za plačilo do roka, označenega na položnici!

   Odjava prehrane:

  Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec šole oz. organizatorka šolske prehrane.
  V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši oz. skrbniki otrok odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v tajništvu šole, in sicer po telefonu (03 56 33 202) ali preko elektronske aplikacije  za šolsko prehrano (eAsistent).
  Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Enako velja za odjavo preko elektronske aplikacije (eAsistent).
  Če želite prehrano v celoti odpovedati, lahko to storite le pisno v tajništvu šole.

  Subvencionirana prehrana

  Staršem oz. skrbnikom ni potrebno oddati posebnih vlog za uveljavljanje subvencije za šolsko malico oziroma kosilo; potrebujejo le veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če veljavne odločbe o otroškem dodatku nimajo, lahko za subvencijo za malico ali kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila.
  Opozarjamo na pravočasno odjavo prehrane tudi v primeru, da je subvencionirana. V primeru, da subvencionirane prehrane ne odjavite, otrok pa obroka ne prevzame, boste stroške krili starši sami, saj v tem primeru subvencija ne pripada.

   

   

   

   

  Accessibility