• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Stiki s šolo

  Zahvaljujemo se vsem staršem oz. skrbnikom, ki so se odločili, da nam zaupajo v varstvo in izobraževanje svoje otroke. Za zagotavljanje dobrih rezultatov dela in prijetnih medosebnih odnosov, obstaja več možnosti vzdrževanja stikov:
  – starši (skrbniki, zakoniti zastopniki) so (praviloma po predhodnem dogovoru) vedno dobrodošli na šoli, da dobijo informacije o delu svojih otrok ter druge informacije v zvezi z delom šole ali šolskim koledarjem,
  – razredniki, celoten pedagoški zbor in vodstvo šole je telefonsko ali fizično dosegljivo v času delovnih ur, izjemoma se lahko dogovorimo za sestanek izven delovnega časa,
  – v tem šolskem letu bosta predvidoma organizirana dva roditeljska sestanka (septembra in marca), če se bo pojavila potreba, pa bodo organizirani dodatni roditeljski sestanki,
  – skupne govorilne ure se bodo praviloma izvajale vsak zadnji delovni torek v mesecu, razen decembra, februarja in junija,
  – zaradi spoštovanja dela na šoli in upoštevanja hišnega reda pa prosimo, da učiteljev ne motite z daljšimi pogovori pred pričetkom pouka.
  Vabimo starše in druge sorodnike, da se nam pridružijo na naših skupnih aktivnostih: tehniški dan v septembru: tradicionalna obrt, eko sejmi, tehniški dan v februarju (pustne maske), prireditev Šport in špas, Simbioza – druženje generacij in drugo. Preko formalnih in neformalnih oblik dela se bomo bolje spoznavali in lažje cenili prizadevanja za dobrobit najmlajših.
  Seveda vljudno vabljeni na šolske kulturne prireditve, kjer se učenci ponosno predstavijo s svojimi kulturnimi nastopi.
  25. oktobra 2016 vas vabimo na predavanje Petra Topiča z naslovom Pasti odraščanja s sodobno tehnologijo (v Domu Svobode, začetek ob 17.00). Verjamemo, da bo zanimivo, poučno, uporabno.
  Razvoj tehnologije omogoča spremljavo dela otrok tudi preko elektronsko vodene šolske dokumentacije, vseeno pa vas vabimo, da vzdržujete osebne stike z učitelji in drugimi delavci šole.

  Starši in učitelji, skratka starejši, smo nagnjeni k temu, da iščemo resnico. To je včasih res težko, saj je resnic več in nikoli niso enostavne (citat O. Wilda). Skupaj pa se jim zmoremo najbolj približati…..

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica