• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Štipendije za deficitarne poklice

  Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019
  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je konec 30. 1. 2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019, ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
  Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
  Štipendija znaša 100 EUR mesečno do zaključka izobraževalnega programa, izplača pa se do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
  V razpisu za šolsko leto 2018/2019 bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki se bodo vpisali v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov

  • kamnosek/kamnosekinja,
  • mehatronik operater/operaterka,
  • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
  • instalater/instalaterka strojnih instalacij,
  • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
  • elektrikar/električarka,
  • avtokaroserist/avtokaroseristka,
  • pek/pekarka,
  • slaščičar/slaščičarka,
  • mesar/mesarka,
  • tapetnik/tapetničarka,
  • mizar/mizarka,
  • zidar/zidarka,
  • klepar-krovec/kleparka-krovka,
  • izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje,
  • tesar/tesarka,
  • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka,-črkoslikarka,
  • pečar/pečarka,
  • gozdar/gozdarka,
  • dimnikar/dimnikarka,
  • steklar/steklarka.

  Dvojezični izobraževalni programi:

  • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, ki se izvaja v italijanskem jeziku,
  • mehatronik operater/operaterka, ki se izvaja v madžarskem jeziku,
  • strojni tehnik/strojna tehnica, ki se izvaja v madžarskem jeziku,
  • kemijski tehnik/kemijska tehnica, ki se izvaja v madžarskem jeziku

  POMEMBNE INFORMACIJE:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno s štipendijo za deficitarne poklice prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

  Vloge se vložijo v papirni obliki na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« najprej 15. 6. 2018 do najkasneje 20. 9. 2018.

  Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/ oz. na telefonski številki 01 434 15 77/01 434 10 81.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Accessibility