• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Ostalo

  Na spodnjih povezavah  si lahko ogledate in preberete nekatere šolske dokumente (pravilnike, pravila itd.):

  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

  Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Dopolnjena pravila šolskega reda (9. 2020)

  Pravila o prilagajanju obveznosti šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila o opravljanju predmetnih in popravnih izpitov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Šolski pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Sprememba sklepa o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila šolske prehrane v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Podrobni kriteriji in postopek za uveljavljanje sredstev učencem OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za subvencioniranje šole v naravi

  Razvojni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za obdobje 2017-2022

  Pravilnik  o obliki, vsebini in uporabi pečatov Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt preprečevanja virusnih okužb

  Načrt preprečevanja razmnoževanja legioneloz v internem vodovodu omrežju OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v času noveja Koronavirusa (2. posodobitev)

  Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi

  Letni razpored delovnega časa zaposlenih 2020/21

  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti
  osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

  Politika varstva osebnih podatkov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila o opravljanju izpitov

  Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Šolski pravilnik zaščite in reševanja ljudi v primeru epidemije

  Poslovniki:

  Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik o delu sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik  šolske knjižnice na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2020/2021

   

   

   

  Font Resize
  Contrast