• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Ostalo

  Na spodnjih povezavah  si lahko ogledate in preberete nekatere šolske dokumente (pravilnike, pravila itd.):

  Varnostna priporočila za učence vozače

  Prometno-varnostni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, šolsko leto 2019/2020

  Načrt kolesarskih poti

  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

  Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila o prilagajanju obveznosti šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila o opravljanju predmetnih in popravnih izpitov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Šolski pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Sprememba sklepa o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravila šolske prehrane v OŠ Ivana cankarja Trbovlje

  Podrobni kriteriji in postopek za uveljavljanje sredstev učencem OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za subvencioniranje šole v naravi

  Prometno-varnostni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, šolsko leto 2017/2018

  Razvojni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za obdobje 2017-2022

  Pravilnik  o obliki, vsebini in uporabi pečatov Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

  Pravilnik o delovnem in poslovnem času OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

  Varovanje osebnih podatkov:
  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovniki:

  Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik o delu sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

  Poslovnik  šolske knjižnice na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2017/2018