• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Obvezni program

  Predmetnik osnovne šole: (dostopen na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-za-osnovno-solo.pdf)

  Obvezni izbirni predmeti

  šolsko leto 2020/2021:

  Predmet Oznaka Učitelj
  Nemščina I, II, III NI1, NI2, NI3 Blanka Gombač
  Sodobna priprava hrane SPH Sabina Potrbin
  Načini prehranjevanja NPH Sabina Potrbin
  Šport za zdravje ŠZZ Jure Jazbec, Gašper Ovnik
  Izbrani šport IŠP Jure jazbec, Gašper Ovnik
  Filmska vzgoja FV1 Gašper Ovnik
  Turistična vzgoja TVZ Biserka Rotar
  Urejanje besedil UBE Matic Lenič
  Računalniška omrežja ROM Matic Lenič