• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zaposleni

  V šolskem letu 2019/2020 (stanje 1. 9. 2019) je na šolo vpisanih  281  učencev, ki so v 15. rednih oddelkih.
  Zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je sedemintrideset (37):- osemindvajset (28) strokovnih delavcev: petindvajset (25) za nedoločen čas in trije (3) za  določen čas, 

  – osem (8) tehničnih delavcev: sedem (7) za nedoločen čas in eden (1) za določen čas.  

  Ena učiteljica iz OŠ Tončke Čeč svojo učno oz. delovno obveznost (poučevanje LUM in druga dela v skladu s sistemizacijo DM) dopolnjuje na naši šoli.
  Šolska svetovalna delavka je delno tudi učiteljica.
  Knjižničarka pri nas dopolnjuje svojo delovno obveznost, sicer je zaposlena na GESŠ Trbovlje.
  Mobilna služba: ena (1) specialna pedagoginja (iz OŠ T. Čeč Trbovlje) in logopedinja (iz OŠ Trbovlje).
  Razdeljevanje hrane: delavka zaposlena na OŠ Trbovlje.

  S pričetkom šolskega leta (1. 9. 2019) nadaljuje svoje delo tudi delavka, ki opravlja javno delo (Zavod RS za zaposlovanje in Občina Trbovlje) v programu Informiranje. Verjamemo, da bo mogoča pomoč teh delavcev leta 2020  v večjem obsegu, in sicer zlasti v programu Pomoč pri učenju in druga pomoč učencem.

  Med poletnimi počitnicami (julij, avgust 2020) bomo skušali dobiti delavca, ki bo opravljal delo v splošno družbeno korist (sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacijo, enota v Ljubljani): pomoč hišniku in čistilkam pri vzdrževanju zgradbe.

  Predvidoma se bo (vsaj) en delavec v letu 2020 upokojil.

  Nekaj delavk bo, kot pretekla leta, v manjšem deležu zaposlenih na evropsko financiranem projektu Večjezičnost-jeziki štejejo (JeŠT).

  Ker smo akreditirana organizacija za izvajanje projekta prostovoljstva v okviru Evropske solidarnostne enote (ESC), se nam bo v okviru Erasmus+ Mladi v akciji z naslovom Solidarity Invasion pridružila prostovoljka Marina Savić iz Bosne (oktober 2019 – junij 2020).

  Razredništvo

  Razred Razredničarka M Ž skupaj
  1. A Barbka Borštnar 8 6 14
  1. B Mojca Mahkovic 11 8 19
  2. A Jelka Sladič 8 6 14
  2. B Katja Alauf 6 8 14
  3. A Katja Podmenik 9 11 20
  3. B Simona Božič 10 11 21
           
  4. A Alenka Ramšak 14 11 25
  5. A Tina Trugar 9 8 17
  5. B Nina Magister 4 10 14
  6. A Jasna Drnovšek 19 9 28
           
  7. A Sabina Potrbin 13 8 21
  7. B Biserka Rotar 13 10 23
  8. A Jožica Rovšek 9 12 21
  9. A Ajda Klanšek Šimunič 7 8 15
  9. B Blanka Gombač 7 8 15
  Skupaj:   147 134 281

  Nerazredniki: Maša Bricl, Mateja Jamnikar, Nataša Kos Vraneševič, Gašper Ovnik, Nenad Petrović, Ivan Skrinjar, Monika Špilar, Irena Štusej, Klemen Turnšek, Barbara Zupančič, Boris Žavbi, in Daša Fajfar, Staša Doležalek, Matic Lenič-od 39. 2019.

  ROID: Matic Lenič