• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zaposleni in KONTAKTI

  V šolskem letu 2022/2023 obiskuje OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 271 učenk in učencev.

  Zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je petintrideset (35), od tega osemindvajset (28) strokovnih delavcev (od katerih so štirje (4) strokovni delavci zaposleni za določen čas) in sedem (7) tehničnih delavcev; en (1) delavec preko javnih del (pomoč pri učenju) in ena prostovoljka.

  Šolski svetovalni delavki:
  – Katja Podmenik, mag. prof.  inkl. ped. (PZ DČ),
  – Helena Potušek, dipl. soc. del. (PZ DČ).

  Učiteljici za izvajanje DSP:
  – Ines Čop, dipl. pedagog,
  – Kaja Klančišar, dipl. spec. pedagog (mobilna služba, zaposlena v OŠ TČT).

  Knjižničarka pri nas dopolnjuje svojo delovno obveznost, sicer je zaposlena v GESŠ Trbovlje; Urška Cilenšek (urska.cilensek@gess.si)

  Razdeljevanje hrane: delavka zaposlena v OŠ Trbovlje.

  Javno delo v letu 2022 (september-december 2022): en delavec v programu Pomoč pri učenju.

  Razredništvo:

  1. B Barbka Borštnar, učiteljica razrednega pouka, barbara.borstnar@guest.arnes.si
  1. A Mojca Mahkovic, univ. dipl. prof. razrednega pouka, mojca.mahkovic@guest.arnes.si
  2. A Nina Magister, mag. prof. razrednega pouka, nina.magister@guest.arnes.si
  2. B  Jaša Vrbnjak, jasa.vrbnjak2@guest.arnes.si
  3. A Simona Božič, univ. dipl. prof. razrednega pouka, simona.bozic@guest.arnes.si 
  3. B Katja Kolarič, univ. dipl. prof, razrednega pouka, katja.kolaric1@guest.arnes.si

  4. A
  Eva Makarovič, mag. prof. razrednega pouka, eva.makarovic@guest.arnes.si
  4. B Barbara Zupančič, univ. dipl. prof. razrednega pouka; barbara.zupancic1@guest.aranes.si
  5. A Tina Trugar, univ. dipl. prof. razrednega pouka, tina.trugar@guest.arnes.si
  5. B Alenka Ramšak, univ. dipl. prof. razrednega pouka, alenka.ramsak@guest.arnes.si
  6. A Sabina Potrbin, univ. dipl. prof. bio in gosp., sabina.potrbin@guest.arnes.si
  6. B Biserka Rotar, univ. dipl. prof. geog. in soc., biserka.rotar@guest.arnes.si
  7. A Tanja Jakopin, mag. prof. likovne umetnosti, tanja.jakopin@guest.arnes.si
  8. A mag. Mojca Lazar Doberlet, univ. dipl. prof. ang. jezika, mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si

  8. B Blanka Gombač, univ. dipl. prof. nem. in slov. jezika, blanka.gombac@guest.arnes.si
  9. A Ajda Klanšek Šimunič, univ. dipl. prof. slov. in ang. jezika, ajda.klansek-simunic@guest.arnes.si
  9. B Jure Jazbec, mag. prof. šport. vzgoje, jure.jazbec@guest.arnes.si

  Učitelji – nerazredniki:
  Katja Alauf, prof. razrednega pouka, katja.alauf@guest.arnes.si
  Matic Lenič, račun. (DČ), matic.lenic@guest.arnes.si
  Nenad Petrović, univ. dipl. prof. glasbe, nenad.petrovic@guest.arnes.si
  Jure Čeh, učitelj matematike in fizike (DČ), jure.ceh3@guest.arnes.si
  Andreja Škorjanc, univ. dipl. prof. kemije, andreja.skorjanc1@guest.arnes.si
  Irena Štusej, univ. dipl. prof. bio,, irena.stusej1@guest.arnes.si
  Katja Šmit, univ. dipl. prof. zgod., katja.smit1@guest.arnes.si
  Jožica Rovšek, učiteljica matematike in fizike; jozica.rovsek@guest.arnes.si
  Tine Juvan, uni. dipl. prof. šport. vzgoje, tine.juvan@guest.arnes.si

  Tehnično-administrativni delavci:
  Marjana Mastnak, računovodkinja (os-ic2.trbovlje@guest.arnes.si)
  Petra Marinko, tajnica VIZ (os-ic.trbovlje@guest.arnes.si; petra.karba@guest.arnes.si)

  Dejan Tancer, hišnik (dejan.tancer@guest.arnes.si)

  Sadija Odobašić, čistilka,
  Mojca Rodič, čistilka,
  Jakobina Božič, čistilka,
  Jasmina Škrgić, čistilka

  Elektronski naslovi zaposlenih delavcev šole: 
  katja.alauf@guest.arnes.si
  mojca.mahkovic@guest.arnes.si
  barbara.borstnar@guest.arnes.si
  alenka.ramsak@guest.arnes.si,
  simona.bozic@guest.arnes.si
  tina.trugar@guest.arnes.si
  jozica.rovsek@guest.arnes.si
  barbara.zupancic1@guest.arnes.si
  irena.stusej1@guest.arnes.si
  biserka.rotar@guest.arnes.si
  ajda.klansek-simunic@guest.arnes.si
  blanka.gombac@guest.arnes.si
  nina.magister@guest.arnes.si
  sabina.potrbin@guest.arnes.si
  katja.podmenik2@guest.arnes.si
  katja.smit1@guest.arnes.si
  jasa.vrbnjak2@guest.arnes.si
  eva.makarovic@guest.arnes.si

  nenad.petrovic@guest.arnes.si
  jure.jazbec@guest.arnes.si
  andreja.skorjanc1@guest.arnes.si
  matic.lenic@guest.arnes.si
  ines.cop@guest.arnes.si
  helena.potusek@guest.arnes.si

  petra.karba@guest.arnes.si
  marjana.mastnak1@guest.arnes.si
  dejan.tancer@guest.arnes.si
  mojca.rodic@guest.arnes.si
  jakobina.bozic@guest.arnes.si
  sadija.odobasic@guest.arnes.si
  jasmina.skrgic@guest.arnes.si

  Accessibility