• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zaposleni

  Skupaj zaposlenih za NČ  (stanje 31. 8. 2019) je 25 strokovnih delavcev, od tega štirje (4) s krajšim delovnim časom in ena (1) delavka dopolnjuje svojo učno/delovno obveznost na drugi osnovni šoli v lokalni skupnosti. Za DČ s krajšim delovnim časom je zaposlena ena (1) strokovna delavka.
  Šest (6) tehničnih delavcev (računovodkinja, tajnica VIZ, hišnik in čistilke) je zaposlenih za nedoločen čas, ena (1) izmed njih za krajši delovni čas od polnega; ena čistilka (1) je zaposlena za določen čas s krajšim delovnim časom.
  Dve strokovni delavki-učiteljici, zaposleni v drugih javnih zavodih, dopolnjujeta svojo učno/delovno obveznost v naši šoli.
  Šolska svetovalna delavka je delno tudi učiteljica.
  Knjižnjičarka, zaposlena v drugem zavodu, pri nas dopolnjuje svojo delovno obveznost.
  Štiri strokovne delavke (mobilna služba), zaposlene na drugih zavodih, pri nas izvajajo pomoč učencem s posebnimi potrebami (po odločbah ZRSŠ).
  Razredništvo v šolskem letu 2018/2019:
  1.A: Mojca Mahkovic
  2. A: Barbka Borštnar
  2. B : Jelka Sladič
  3. A: Simona Božič
  4. A: Katja Alauf
  4. B: Alenka Ramšak
  5. A: Nina Magister
  5. B: Tina Trugar
  6. A: Jasna Drnovšek
  6. B: Biserka Rotar
  7. A: jožica Rovšek
  8. A: Ajda Klanšek Šimunič
  8. B: Blanka Gombač
  9. A: Sabina Potrbin
  Nerazredniki: Antonija Germ, Gašper Ovnik, Katja Podmenik, Jerica Rajšek, Ivan Skrinjar, Irena Štusej, Klemen Turnšek, Boris Žavbi,  Mateja Jamnikar (bnadomeščanje) in Daša Fajfar ter  Romana Verdel – obe dopolnjevanje učne obveznosti. 

  Knjižničarka: Urška Cilenšek (dopolnjevanje delovne obveznosti)

  Svetovalno delo: Ines Kolar 

  Dodatna strokovna pomoč: Tanja Kovač Jerman, Rosana Jošt, Nives Dornik in Martina Zalokar (mobilna služba)

  Računovodkinja: Marjana Mastnak

  Tajnica VIZ: Petra Karba

  Hišnik: Dejan Tancer

  Čistilke: Sadija Odobašić, Mojca Rodič, Jakobina Božič, Jasmina Škrgić (nadomeščanje), Biserka Rozina (nadomeščanje)

  Razdeljevalka hrane: Doroteja Štepec (dopolnjevanje delovne obveznosti)

  2018: dve delavki sta opravljali javno delo v programu Pomoč pri učenju in druga pomoč  otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem v izobraževanju, ena pa v programu Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov.
  2019: ena delavka opravlja javno delo v programu Informator.
  Med poletnimi počitncami: trije delavci so opravljali delo v splošno družbeno korist.