• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zaposleni

  V šolskem letu 2020/2021 obiskuje OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 277 učenk in učencev.

  Zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je šestinintrideset (36).  

  Šolska svetovalna delavka je delno tudi učiteljica: Ines Čop, dipl. pedagog / Staša Doležalek, dipl. psiholog (DČ)

  Knjižničarka pri nas dopolnjuje svojo delovno obveznost, sicer je zaposlena v GESŠ Trbovlje.

  Mobilna služba: ena (1) specialna pedagoginja (iz OŠ T. Čeč Trbovlje). 

  Razdeljevanje hrane: delavka zaposlena v OŠ Trbovlje.

  Javno delo v letu 2021: ena delavka v programu Pomoč pri učenju.

  Razredništvo:
  1. A Mojca Mahkovic, prof. razrednega pouka
  1. B Barbka Borštnar, učiteljica razrednega pouka
  2. A Jelka Sladič, učiteljica razrednega pouka
  2. B Katja Alauf, prof. razrednega pouka
  3. A Katja Podmenik, prof. razrednmega pouka
  4. A Simona Božič, prof. razrednega pouka
  4. B Alenka Ramšak, prof. razrednega pouka
  5. A Tina Trugar, prof. razrednega pouka
  6. A Barbara Zupančič, prof. razrednega pouka, pouč. TJA v 1. VIO
  6. B Blanka Gombač, prof. nem. in slov. jezika
  7. A Ajda Klanšek Šimunič, prof. slov. in ang. jezika
  7. B Jasna Drnovšek, prof. slov. jezika
  8. A Sabina Potrbin, prof. bio in gosp.
  8. B Biserka Rotar, prof. geog. in soc.
  9. A Jožica Rovšek, učiteljica matematike in fizike

  Učitelji – nerazredniki:
  Jure Jazbec, mag. prof. športa
  Matic Lenič, dipl. račun. (DČ),
  Nina Magister, mag. prof. razrednega špouka,
  Tina Matko, mag. prof. lik,
  Gašper Ovnik, univ. dipl. prof. športa,
  Nenad Petrović, univ. dipl. prof. gasbe,
  Ivan Skrinjar, učitelj matematike in fizike,
  Andreja Škorjanc,univ. dipl. prof. kemije,
  Irena Štusej, univ. dipl. prof. bio,
  Klemen Turnšek, univ. dipl. prof. zgod.
  mag. Mojca Lazar Doberlet,univ. dipl. prof. ang. jezika

  Tehnično-administrativni delavci:
  Marjana Mastnak, računovodkinja
  Petra Karba, tajnica VIZ,

  Dejan Tancer, hišnik,

  Sadija odobašić, čistilka,
  Mojca Rodič, čistilka,
  Jakobina Božič, čistilka,
  Jasmina Škrgić, čistilka

  Elektronski naslovi: 
  katja.alauf@guest.arnes.si
  mojca.mahkovic@guest.arnes.si
  barbara.borstnar@guest.arnes.si
  alenka.ramsak@guest.arnes.si,
  simona.bozic@guest.arnes.si
  tina.trugar@guest.arnes.si
  jozica.rovsek@guest.arnes.si
  barbara.zupancic1@guest.arnes.si
  ivan.skrinjar@guest.arnes.si
  irena.stusej1@guest.arnes.si
  biserka.rotar@guest.arnes.si
  ajda.klansek-simunic@guest.arnes.si
  blanka.gombac@guest.arnes.si
  nina.magister@guest.arnes.si
  jasna.drnovsek@guest.arnes.si
  sabina.potrbin@guest.arnes.si
  katja.podmenik@guest.arnes.si
  jelka.sladic@guest.arnes.si
  klemen.turnsek@guest.arnes.si
  nenad.petrovic@guest.arnes.si
  gasper.ovnik@guest.arnes.si
  jure.jazbec@guest.arnes.si
  andreja.skorjanc1@guest.arnes.si
  tina.matko@guest.arnes.si
  matic.lenic@guest.arnes.si
  stasa.dolezalek@guest.arnes.si
  ines.kolar2@guest.arnes.si
  petra.karba@guest.arnes.si
  os-ic2.trbovlje@guest.arnes.si
  dejan.tancer@guest.arnes.si
  mojca.rodic@guest.arnes.si
  jakobina.bozic@guest.arnes.si
  sadija.odobasic@guest.arnes.si
  jasmina.skrgic@guest.arnes.si