• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Zaposleni

  V šolskem letu 2019/2020 (stanje 1. 9. 2019) je na šolo vpisanih  281  učencev, ki so v 15. rednih oddelkih.
  Zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je sedemintrideset (37):- osemindvajset (28) strokovnih delavcev: petindvajset (25) za nedoločen čas in trije (3) za  določen čas,   

  – osem (8) tehničnih delavcev: sedem (7) za nedoločen čas in eden (1) za določen čas.  

  Ena učiteljica iz OŠ Tončke Čeč svojo učno oz. delovno obveznost (poučevanje LUM in druga dela v skladu s sistemizacijo DM) dopolnjuje na naši šoli.
  Šolska svetovalna delavka je delno tudi učiteljica.
  Knjižničarka pri nas dopolnjuje svojo delovno obveznost, sicer je zaposlena na GESŠ Trbovlje.
  Mobilna služba: ena (1) specialna pedagoginja (iz OŠ T. Čeč Trbovlje) in logopedinja (iz OŠ Trbovlje).
  Razdeljevanje hrane: delavka zaposlena na OŠ Trbovlje.

  S pričetkom šolskega leta (1. 9. 2019) nadaljuje svoje delo tudi delavka, ki opravlja javno delo (Zavod RS za zaposlovanje in Občina Trbovlje) v programu Informiranje. Verjamemo, da bo mogoča pomoč teh delavcev leta 2020  v večjem obsegu, in sicer zlasti v programu Pomoč pri učenju in druga pomoč učencem.

  Med poletnimi počitnicami (julij, avgust 2020) bomo skušali dobiti delavca, ki bo opravljal delo v splošno družbeno korist (sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacijo, enota v Ljubljani): pomoč hišniku in čistilkam pri vzdrževanju zgradbe.

  Predvidoma se bo (vsaj) en delavec v letu 2020 upokojil.

  Nekaj delavk bo, kot pretekla leta, v manjšem deležu zaposlenih na evropsko financiranem projektu Večjezičnost-jeziki štejejo (JeŠT).

  Ker smo akreditirana organizacija za izvajanje projekta prostovoljstva v okviru Evropske solidarnostne enote (ESC), se nam bo v okviru Erasmus+ Mladi v akciji z naslovom Solidarity Invasion pridružila prostovoljka Marina Savić iz Bosne (oktober 2019 – junij 2020).

  Razredništvo

  Razred Razredničarka M Ž skupaj
  1. A Barbka Borštnar 8 6 14
  1. B Mojca Mahkovic 11 8 19
  2. A Jelka Sladič 8 6 14
  2. B Katja Alauf 6 8 14
  3. A Katja Podmenik 9 11 20
  3. B Simona Božič 10 11 21
           
  4. A Alenka Ramšak 14 11 25
  5. A Tina Trugar 9 8 17
  5. B Nina Magister 4 10 14
  6. A Jasna Drnovšek 19 9 28
           
  7. A Sabina Potrbin 13 8 21
  7. B Biserka Rotar 13 10 23
  8. A Jožica Rovšek 9 12 21
  9. A Ajda Klanšek Šimunič 7 8 15
  9. B Blanka Gombač 7 8 15
  Skupaj:   147 134 281

  Nerazredniki: Maša Bricl, Mateja Jamnikar, Nataša Kos Vraneševič, Gašper Ovnik, Nenad Petrović, Ivan Skrinjar, Monika Špilar, Irena Štusej, Klemen Turnšek, Barbara Zupančič, Boris Žavbi, in Daša Fajfar, Staša Doležalek in Matic Lenič.

  Računalničar in organizator informacijskih dejavnosti: Matic Lenič