• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Kontinuum učne in druge pomoči otrokom

  Šola je dolžna vsem otrokom zagotavljati kontinuum učne in druge pomoči, kar pomeni, da se lahko vključujejo v različne dejavnosti pred in po pouku, kjer utrjujejo ali nadgrajujejo svoje znanje, dobijo dodatne informacije o učni snovi, razvijajo tehnike učenja ali se urijo v razvijanju veščin. 

  Pozivamo starše, da vključijo otroke v te oblike pomoči preden zaprosijo za dodatno strokovno pomoč.

  V šolskem letu 208/2019 so učencem na razpolago naslednje aktivnosti, kamor jih toplo vabimo. Strokovni delavci so pripravljeni, kaj pa učenci?

  – neobvezni izbirni predmet – angleščina, B. Zupančič, 1. A razred: ponedeljek in četrtek, 11.55-12.40;
  – neobvezni izbirni predmet  – računalništvo, Jerica Rajšek, 4. – 6. razred, petek, 12.45-13.30;
  – neobvezni izbirni predmet – tehnika,  Jerica Rajšek, 4. – 6. razred: sreda, 12.45-13.30;
  – neobvezni izbirni predmet – šport, Boris Žavbi, 4. – 6. razred: torek, 12.45-13.30;


  dopolnilni pouk, 1. in 2. razred: Jelka Sladič, ponedeljek, 12.45-13.30, A urnik; 
  – dodatni pouk, 1. in 2. razred: Jelka Sladič, ponedeljek, 12.45-13.30, B urnik;
  – dopolnilni pouk, 3. razred, Alenka Ramšak, sreda, 12.45-13.30, A urnik;
  – dopolnilni pouk, 4. in 5. razred, Alenka Ramšak, četrtek, 12.45-13.30, A urnik;
  – dodatni pouk, 3. razred, B. Zupančič, sreda, 12.45-13.30, B urnik;
  – dodatni pouk, 4. in 5. razred, B. Zupančič, četrtek, 12.45-13.30, A urnik;

  • dopolnilni pouk angleščina, 6.-9. razred, Ajda K. Šimunič, torek, 7.30-8.15, A urnik;
  • dopolnilni pouk slovenščina, 6.-9. razred, Blanka Gombač, ponedeljek, 7.30-8.15, A urnik;
  • dopolnilni pouk matematika, 6. razred, Jožica Rovšek, sreda, 7.30-8.15;
  • dopolnilni pouk 7. razred, Jožica Rovšek, ponedeljek, 12.45-13.30
  • dopolnilni pouk matematika, 8. razred, Ivan Skrinjar, četrtek, 7.30-8.15;
  • dopolnilni pouk matematika, 9. razred, Jožica Rovšek, četrtek, 7.30-8.15;
  • dopolnilni pouk fizika, 8. in 9. razred, Ivan Skrinjar, sreda, 7.30-8.15, A urnik;
  • dodatni pouk angleščina, 9. razred, Ajda K. Šimunič, sreda, 7.30-8.15, A urnik;
  • dodatni pouk slovenščina, 6..-9. razred, Blanka Gombač, četrtek, 7.30-815, A urnik;
  • dodatni pouk matematika, 8. razred, Jožica Rovšek, torek, 7.30-8.15;
  • dodatni pouk 9. razred, Jožica Rovšek, ponedeljek, 7.30-8.15;
  • dodatni pouk fizika, 8., 9. razred, Ivan Skrinjar, sreda, 7.30-8.15, B urnik;

  – otroški pevski zbor, 1. skupina, Antonija Germ, petek, 11.55 – 12.40;
  – otroški pevski zbor, 2. skupina, Antonija Germ, tore, 12.45-13.30;
  – mladinski pevski zbor, Antonija Germ, četrtek,  13.50-14.35;

  – ID s področja umetnosti (od 4. razreda dalje): dogovor z izvajalkama: Tino Trugar in Ajdo Klanšek Šimunič;

  – individualna in skupinska pomoč (učna pomoč), 1. in 2. razred: Jelka Sladič, sreda, 12.45-13.30, B urnik;
  – individualna in skupinska pomoč (učna pomoč), 3. – 5. razred: Alenka Ramšak, četrtek, 12.45-13.30, B urnik; 
  – individualna in skupinaka pomoč (jezikoslovje), 6.-9. razred: Ajda K. Šimunič, torek, 7.30-8.15, B urnik;
  – individualna in skupinska pomoč (naravoslovje), 6.-9. razred, Ivan Skrinjar, ponedeljek, 7.30-8.15, B urnik.

  • individualna in skupinska pomoč (nadarjeni), 5.-9. razred, Biserka Rotar, po dogovoru,
  • individualna in skupinska pomoč (nadarjeni), 5.-9. razred,  Blanka Gombač, po dogovoru.


  – knjižnica odprta vsak dan, ponedeljek-četrtek od 11.30 do 15.00, petek od 7.00 do 8.15 in od 11.30 do 15.00.