• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Kontinuum učne in druge pomoči otrokom

  Šola je dolžna vsem otrokom zagotavljati kontinuum učne in druge pomoči, kar pomeni, da se lahko vključujejo v različne dejavnosti pred in po pouku, kjer utrjujejo ali nadgrajujejo svoje znanje, dobijo dodatne informacije o učni snovi, razvijajo tehnike učenja ali se urijo v razvijanju veščin. 

  Pozivamo starše, da vključijo otroke v te oblike pomoči preden zaprosijo za dodatno strokovno pomoč.

  V šolskem letu 2019/2020 so učencem na razpolago naslednje aktivnosti, kamor jih toplo vabimo. Strokovni delavci so pripravljeni, kaj pa učenci?

  – neobvezni izbirni predmet – angleščina, B. Zupančič, 1. A in 1. B razred; 
  – neobvezni izbirni predmet  – računalništvo, Matic Lenič, 4. – 6. razred;
  – neobvezni izbirni predmet – tehnika,  Maša Bricl, 4. – 6. razred, 
  – neobvezni izbirni predmet – šport, Gašper Ovnik, 4. – 6. razred.

  dopolnilni pouk, 1. in 2. razred: Katja Alauf,  
  – dodatni pouk, 1. in 2. razred: Katja Alauf, 
  – dopolnilni pouk, 3. razred: Katja Podmenik, 
  – dodatni pouk 3. razred: Katja Podmenik, 
  – dopolnilni pouk, 4. razred, Alenka Ramšak, 
  – dodatni pouk 4. razred: Alenka Ramšak,
  – dopolnilni pouk 5. razred: Tina Trugar,
  – dodatni pouk 5. razred: Tina Trugar,

  • dopolnilni pouk angleščina, 6.-9. razred, Ajda K. Šimunič, 
  • dopolnilni pouk slovenščina, 6.-9. razred, Blanka Gombač, 
  • dopolnilni pouk matematika, 6., 7., 8. razred, Jožica Rovšek,
  • dopolnilni pouk matematika, 9. razred, Ivan Skrinjar,
  • dopolnilni pouk fizika, 8. in 9. razred, Ivan Skrinjar, 
  • dodatni pouk angleščina, 9. razred, Ajda K. Šimunič, 
  • dodatni pouk slovenščina, 6..-9. razred, Blanka Gombač, 
  • dodatni pouk matematika, 7., 8. razred, Jožica Rovšek, 
  • dodatni pouk 9. razred, Ivan Skrinjar,
  • dodatni pouk fizika, 8., 9. razred, Ivan Skrinjar,

  – otroški pevski zbor, 1. skupina, Nenad Petrović, četrtek, 11.55 – 12.40;
  – otroški pevski zbor, 2. skupina, Nenad Petrović, četrtek, 12.45-13.30;
  – mladinski pevski zbor, Nenad Petrović, torek,  14.00 – 15.30,

  – ID s področja umetnosti: Tino Trugar, 

  – individualna in skupinska pomoč (učna pomoč), 1. in 2. razred: barbka Borštnar, 
  – individualna in skupinska pomoč (učna pomoč), 3. in 4. razred: Tina Trugar,  
  – individualna in skupinaka pomoč (jezikoslovje), 6.-9. razred: Ajda K. Šimunič, 
  – individualna in skupinska pomoč (naravoslovje), 6.-9. razred, Ivan Skrinjar,

  • individualna in skupinska pomoč (nadarjeni), 5.-9. razred,  Blanka Gombač,

  – evropska prostovoljka je na šoli štiri dni na teden (od oktobra 2019 do junija 2020),

  – knjižnica odprta vsak dan, ponedeljek-četrtek od 11.30 do 15.00, petek od 7.00 do 15.00.