• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Kontinuum učne in druge pomoči otrokom

  Šola je dolžna vsem otrokom zagotavljati kontinuum učne in druge pomoči, kar pomeni, da se lahko vključujejo v različne dejavnosti pred in po pouku, kjer utrjujejo ali nadgrajujejo svoje znanje, dobijo dodatne informacije o učni snovi, razvijajo tehnike učenja ali se urijo v razvijanju veščin. 

  Pozivamo starše, da vključijo otroke v te oblike pomoči preden zaprosijo za dodatno strokovno pomoč.

  V šolskem letu 2020/2021 so učencem na razpolago naslednje aktivnosti, kamor jih toplo vabimo. Strokovni delavci so pripravljeni, kaj pa učenci?

  – neobvezni izbirni predmet – angleščina, B. Zupančič, 1. A in 1. B razred; 
  – neobvezni izbirni predmet  – računalništvo, Matic Lenič, 4. – 6. razred;

  – neobvezni izbirni predmet – šport, Gašper Ovnik, 4. – 6. razred.

  dopolnilni pouk, 1. in 2. razred,  
  – dodatni pouk, 1. in 2. razred,
  – dopolnilni pouk, 3. razred,
  – dodatni pouk 3. razred,
  – dopolnilni pouk, 4. razred, 
  – dodatni pouk 4. razred,
  – dopolnilni pouk 5. razred,
  – dodatni pouk 5. razred,

  • dopolnilni pouk angleščina, 6.-9. razred, Ajda K. Šimunič, 
  • dopolnilni pouk slovenščina, 6.-9. razred, 
  • dopolnilni pouk matematika, 6., 7., 8. razred, Jožica Rovšek,
  • dopolnilni pouk matematika, 9. razred, Ivan Skrinjar,
  • dopolnilni pouk fizika, 8. in 9. razred, Ivan Skrinjar, 
  • dodatni pouk angleščina, 9. razred, Ajda K. Šimunič, 
  • dodatni pouk slovenščina, 6..-9. razred, Blanka Gombač, 
  • dodatni pouk matematika, 7., 8. razred, Jožica Rovšek, 
  • dodatni pouk 9. razred, Ivan Skrinjar,
  • dodatni pouk fizika, 8., 9. razred, Ivan Skrinjar,

  – otroški pevski zbor, 1. skupina, Nenad Petrović,
  – otroški pevski zbor, 2. skupina, Nenad Petrović, 
  – mladinski pevski zbor, Nenad Petrović, 

  – ID s področja umetnosti: Tino Trugar, 
  – ID s področja tehnike in tehnologije: –

  – individualna in skupinska pomoč (učna pomoč), 1. in 2. razred,
  – individualna in skupinska pomoč (učna pomoč), 3. in 4. razred,
  – individualna in skupinaka pomoč (jezikoslovje), 6.-9. razred,
  – individualna in skupinska pomoč (naravoslovje), 6.-9. razred,

  • individualna in skupinska pomoč (nadarjeni), 5.-9. razred,  

  – evropske prosotovoljke žal to leto ne bomo gostili na šoli,

  • delavka preko javnih del: pomoč pri učenju in druga pomoč učencem, 

  – knjižnica odprta vsak dan.